Sự kiện

Event 23/04 - 29/04

16/08/2015

Event 23/04 – 29/04

Xin chào các xạ thủ
 
Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện tuần này 23/04 - 29/04
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện
 
1. Chiến binh trở lại
Các xạ thủ không đăng nhập trước ngày 15/04, khi đăng nhập trở lại trong thời gian sự kiện sẽ nhận ngay quà tặng cực hấp dẫn: Flash Knight level 4 (v.viễn), Evil Knight level 4 (v.viễn) và combo giáp 6 ( 7 ngày) gồm Mũ PASGT-IV ( 7 ngày), Giáp siêu phân tử ( 7 ngày), Giầy linh hoạt ( 7 ngày)
 
Hãy nhanh chóng nhận thưởng và trang bị ngay để sẵn sàng tham chiến cùng các đồng đội
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
 
 
2. Nạp bất kỳ
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ nhận ngay Valentine Dual MP7A1 level 7 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
3. Nạp bât kỳ đủ ngày
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ đủ 3 ngày nhận ngay Lựu đạn Fire Heart (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
4. Nạp tích lũy
 
Nạp tích lũy đủ 50KC ( 50.000VNĐ) nhận ngay Dragon Super V level 4 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 100KC ( 100.000VNĐ) nhận thêm ngay 100KC, trong thời gian sự kiện đăng nhập nhận kim cương:
+ Đăng nhập đủ 2 ngày nhận thêm 150KC
+ Đăng nhập đủ 3 ngày nhận thêm 250KC
+ Đăng nhập đủ 4 ngày nhận thêm 400KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC ( 300.000VNĐ) nhận ngay 10 đá Dragon Super V và Ngọc tăng sát thương B*1
 
Nạp tích lũy đủ 700KC (700.000VNĐ) nhận thêm ngay 2000KC
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC (1.500.000VNĐ) nhận ngẫu nhiên 18-26 đá Dragon Super V và 500.000 điểm
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC (3.000.000VNĐ) nhận ngay Dragon M16A4 level 9 (v.viễn) và 1.000.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 5000KC (5.000.000VNĐ)  nhận ngẫu nhiên 1 trong 2 vật phẩm:
+ Dragon Slayer level M (v.viễn)
+ Demon Sword level M (v.viễn)
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
5. Ưu đãi vòng quay Demon
Trong thời gian sự kiện, hoàn 50%KC khi tham gia quay vòng quay Demon
 
Chú ý
Chỉ áp dụng trong thời gian sự kiện
Không giới hạn số lượt quay trong ngày
 
6. Ưu đãi quà lớn
Hoàn 50% KC khi mua lễ bao quà lớn
 
Chú ý: 
Áp dụng cho toàn bộ các gói quà lớn
Mỗi gói chỉ mua được 1 lần duy nhất. Đã có quà lớn sẽ không thể mua thêm
Chỉ hoàn khi mua, tặng không được hoàn
 
 
7. Shop chí tôn:
 
Cập nhật vật phẩm mới ( không tặng được): 
Ngọc Tăng Xạ Trình B: 333KC ( mua tối đa 3 lần)
Ngọc Tăng Sát Thương C: 100KC ( mua tối đa 3 lần)
 
8. Shop: 
 
Giảm giá vật phẩm mới ( tặng được):
Giảm giá 50% lễ bao Dual Demon Monster: 300KC ( giá gốc 600KC)
Giảm giá 50% lễ bao Demon Bow: 300KC ( giá gốc 600KC)
Giảm giá 50% Dual Demon Monster level 9 (v.viễn): 1345KC ( giá gốc 2690 KC)
Giảm giá 50% Demon Bow level 9 (v.viễn): 1345KC ( giá gốc 2690 KC)
Giảm giá 50% lễ bao đá Dark Knight: 100KC ( giá gốc 200KC), mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
+ đá Dark Knight*3
+ đá Dark Knight*5
+ đá Dark Knight*7
 
Chú ý:
Đã sở hữu vật phẩm sẽ không thể mua hoặc nhận được quà tặng từ người chơi khác
Chỉ giảm giá khi mua, tặng bạn bè giá gốc
 
 
9. Đấu PVE
Hoàn thành 3 trận PVE Siêu Khó nhận ngay đá Evil Knight*1
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
10. Đấu Rank
Hoàn thành 3 trận đấu Rank nhận ngay 5 thẻ tiến công
 
Hoàn thành 5 trận đấu Rank nhận ngay 10KC
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
11. Đăng nhập nhận quà
Trong thời gian sự kiện, đăng nhập đủ ngày nhận ngay quà tặng:
Đăng nhập đủ 1 ngày nhận ngay Demon Bow level 9 ( 1 ngày)
Đăng nhập đủ 2 ngày nhận ngay 50.000 điểm cường hóa
Đăng nhập đủ 3 ngày nhận ngay Dual Demon Monster level 9 ( 1 ngày)
Đăng nhập đủ 4 ngày nhận ngay Demon Sword level 9 ( 1 ngày)
Đăng nhập đủ 5 ngày nhận ngay 100.000 điểm cường hóa
Đăng nhập đủ 6 ngày nhận ngay Balo Kẹo ( 3 ngày)
Đăng nhập cả 7 ngày nhận ngay Punish Knight level 4 (v.viễn) và 200.000 điểm cường hóa
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần