Sự kiện

Event 23/03 - 30/03

16/08/2015

Event 23/03 - 30/03
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận New Holy Knight (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Lựu đạn Knight Lv.4 (v.viễn)
- Dual Dragon Thorn Lv.7 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp trong ngày:
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 23/03, nhận Đá Demon Laser *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 24/03, nhận Đá STRIKER HPL *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 25/03, nhận Đá Demon Transformers *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 26/03, nhận Đá Demon Blood *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 27/03, nhận Đá P90 HPL *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 28/03, nhận Đá Demon Kriss *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 29/03, nhận Đá Demon AK47 *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 30/03, nhận Đá Demon Chasing *70
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Thẻ tháng *1, Lễ bao Đá Dragon DR3 *1
Lễ bao Đá Dragon DR3: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Dragon sau: Đá Dragon AK47 *10, Đá Dragon M4A1 *10, Đá Dragon AWP *10, Đá Dragon P90 *10, Đá Striker Dragon *10, Đá Fire Dragon *10, Đá Dragon Gatlin *10, Đá Dragon Super V *10, Đá Dual – Desert Eagle *10
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận thêm ngay 1000KC
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Soar Dragon QBZ95 Silver Lv.7 (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Đá Demon Flame *50, Điểm cường hóa *3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Dạ Tường (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. X2 thẻ tháng:
 
Trong thời gian sự kiện, những người chơi đã mua thẻ tháng sẽ nhận được 50 Kim Cương/ngày thay vì 25 Kim Cương/ngày
 
Sau thời gian sự kiện người chơi sẽ nhận được 25 Kim Cương/ngày như bình thường


 
5. Quân trang trung:
 
Quay quân trang trung X10 hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lần hoàn


 
6. Shop:
 
Shop trang bị
 
Giảm 50%:
- Lựu Đạn April
- Lựu Đạn Flash April
- Platinum AK47
- AK Gaming
- Phoenix QBZ03 Lv.4
- Phoenix D.E Lv.4
- P90 HPL Lv.9
- STRIKER HPL Lv.9
- Lễ bao đá Phoenix QBZ03
- Lễ bao đá Phoenix D.E
- Lễ bao đá P90 HPL
- Lễ bao đá STRIKER HPL
 
Shop chí tôn
 
Cập nhật:
- Ngọc Tăng sát thương C: 100KC (Không giới hạn số lượt mua)


 
7. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận 30KC, Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần