Sự kiện

Event 23/02 - 02/03

16/08/2015

Event 23/02 - 02/03
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Silver Dragon Super V - IX (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Color Knight (9 ngày)
- Fierce Dragon FAMAS Lv.7 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Đá Soar Dragon QBZ95 *10
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Đá Soar Dragon QBZ95 *20
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Thẻ tháng *1, New Holy Knight Lv.4 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận thêm 1000KC
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Dragon Sky G36 Lv.7 (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Soar Dragon QBZ95 Silver Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá Demon Flame *100, Điểm cường hóa *5.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. X2 thẻ tháng:
 
Trong thời gian sự kiện, những người chơi đã mua thẻ tháng sẽ nhận được 50 Kim Cương/ngày thay vì 25 Kim Cương/ngày
Sau thời gian sự kiện người chơi sẽ nhận được 25 Kim Cương/ngày như bình thường


 
5. Vòng quay may mắn:
 
Cập nhật Red Dragon QBZ03 Lv.9 (v.viễn)


 
6. Vòng quay Hero:
 
Quay Vòng quay Hero sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay


 
7. Shop:
 
Shop trang bị
 
Giảm giá 50%:
 
- Lựu Đạn April
- Lựu Đạn Flash April
- Platinum AK47
- AK Gaming
- Phoenix QBZ03 Lv.4
- Phoenix D.E Lv.4
- P90 HPL Lv.9
- STRIKER HPL Lv.9
- Lễ bao đá Phoenix QBZ03
- Lễ bao đá Phoenix D.E
- Lễ bao đá P90 HPL
- Lễ bao đá STRIKER HPL
 
Shop chí tôn
 
Cập nhật item:
 
Ngọc Tăng sát thương C: 100KC (Không giới hạn số lượt mua)
 
8. Nhiệm vụ hàng ngày:
 
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung X1 hoàn 60KC (00:00, 24/02/2021)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần