Sự kiện

Event 22/12 - 29/12

16/08/2015

Event 22/12 - 29/12
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Esports-Mechanic Core (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 25KC
- 50KC
- 125KC
- Esports-Dual Panther (9 ngày)
- Esports-Mechanic Core Lv.M (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp tặng Đá Dragon:
 
Nạp đủ 100KC trong ngày 22/12, nhận Đá Dragon Slayer *70
 
Nạp đủ 100KC trong ngày 23/12, nhận Đá Dragon AK47 *70
 
Nạp đủ 100KC trong ngày 24/12, nhận Đá Dragon AWP *70
 
Nạp đủ 100KC trong ngày 25/12, nhận Đá Dragon M16A4 *70
 
Nạp đủ 100KC trong ngày 26/12, nhận Đá Dragon Super V *70
 
Nạp đủ 100KC trong ngày 27/12, nhận Đá Gold Dragon AK47 *70
 
Nạp đủ 100KC trong ngày 28/12, nhận Đá Silver Dragon Super V *70
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC nhận Silver Dragon Super V Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC nhận Esports-Dual Panther Lv.9 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC nhận Đá Esports-Dual Panther *70
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC nhận Soar Dragon QBZ95 Lv.9 (v.viễn), Danh dự *10.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC nhận Đá Soar Dragon QBZ95 *70, Danh dự *20.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Quân trang trung:
 
Quay quân trang trung x10 5 lần nhận Esports-Mechanic Core Lv.9 (v.viễn)
 
Quay quân trang trung x10 10 lần nhận Đá Esports-Mechanic Core *50
 
Quay quân trang trung x10 15 lần nhận Đá Demon Flame *50
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay


 
5. X2 lật thẻ PVE:
 
Trong thời gian sự kiện, lật thẻ PVE được X2 phần thưởng
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- X2 phần thưởng tối đa 3 lần/ngày


 
6. Shop:
 
Shop trang bị
 
Đồng giá 49KC:
 
Desert Eagle X-mas: 10KC
M4A1 X-mas: 49KC
2016Thompson-Xmas: 49KC
2016AK74-Xmas: 49KC
AK47-Xmas: 49KC
WA2000-Xmas: 49KC
Lựu đạn Xmas: 49KC
Lựu đạn Khói-Hồng: 49KC
Sừng tuần lộc: 49KC
Lựu đạn Flash-Xmas: 99KC
Kính Noel: 99KC
Mũ Noel: 99KC
Chuông Noel: 99KC
Túi Noel: 99KC
Nón Noel: 9KC – 7 ngày
Giáp Noel: 9KC – 7 ngày
Giầy Noel: 9KC – 7 ngày


 
7. Hoàn thành nhiệm vụ:
 
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung X1 hoàn 60KC (00:00, 23/12/2020)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
8. Cập nhật M39:
 
Soar Dragon QBZ95 M39
Demon Flame M39