Sự kiện

Event 22/09 - 29/09

16/08/2015

Event 22/09 - 29/09
 
1. Reset X2 nạp lần đầu:
 
Reset X2 nạp lần đầu
 
2. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Esports-Dual Panther Lv.9 (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 19KC
- 49KC
- 99KC
- Dual Demon Quantum (9 ngày)
- Demon Flame Lv.M36 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp 99KC:
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 22/09, nhận Đá Dragon Slayer *77
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 23/09, nhận Đá Dragon AK47 *77
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 24/09, nhận Đá Dragon AWP *77
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 25/09, nhận Đá Dragon M16A4 *77
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 26/09, nhận Đá Dragon Super V *77
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 27/09, nhận Đá Gold Dragon AK47 *77
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 28/09, nhận Đá Silver Dragon Super V *77
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 29/09, nhận Đá Dragon Barrett *77
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
4. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận thêm 100KC, đăng nhập các ngày sau để nhận thêm để nhận thêm phần thưởng:
- Đăng nhập đủ 2 ngày nhận thêm 150KC
- Đăng nhập đủ 3 ngày nhận thêm 250KC
- Đăng nhập đủ 4 ngày nhận thêm 400KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Dual Dragon Thorn Lv.6 (v.viễn), Lễ bao Đá Knight K2 *1
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận thêm ngay 2000KC, Quay quân trang trung x10 được hoàn KC (tối đa 1 lần)
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Lựu đạn Dragon Lv.9 (v.viễn), Lễ bao đá Demon DM3 *1
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá Lựu đạn Dragon *70
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
5. Vòng quay may mắn:
 
Cập nhật nhân vật Mỵ Nương (v.viễn)


 
6. Vòng quay Demon:
 
Quay Vòng quay Demon sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay
 
7. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
Cập nhật item:
- Fire Dragon Lv.4 (v.viễn): 333KC
- Blood Dragon Lv.4 (v.viễn): 333KC
- Dragon Bow Lv.4 (v.viễn): 333KC
- Dragon Gatlin Gun Lv.4 (v.viễn): 333KC
 
Giảm giá 50% item:
- Lễ bao đá Fire Dragon: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Blood Dragon: Gá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Dragon Bow: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Dragon P90: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Dragon Gatlin Gun: Giá gốc 2368KC


 
8. Đấu rank:
 
Thắng 5 trận rank, nhận 20KC, Điểm cường hóa *100.000
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
9. Online tích lũy:
 
Online tích lũy đủ 30 phút, tặng Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
Online tích lũy đủ 60 phút, tặng Combo Giáp 8 (2 ngày)
 
Online tích lũy đủ 120 phút, tặng 50KC
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần