Sự kiện

Event 21/08 – 27/08

16/08/2015

Event 21/08 – 27/08
 
Xin chào các xạ thủ
 
Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện tuần này 21/08 - 27/08
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện.
 
1. Nạp bất kỳ
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ nhận ngay Dark Knight level 4 (v.viễn) và 200.000 điểm cường hóa
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
2. Nạp tích lũy
• Nạp tích lũy đủ 50KC ( 50.000VNĐ) nhận ngay Dragon M4A1 level 4 (v.viễn)
 
• Nạp tích lũy đủ 100KC ( 100.000VNĐ) nhận ngẫu nhiên 12-18 đá Dark Knight 
 
• Nạp tích lũy đủ 300KC ( 300.000VNĐ) nhận ngay súng mới Gold Master AK47 level 9 (v.viễn ) và 1.000.000 điểm cường hóa.
 
• Nạp tích lũy đủ 700KC (700.000VNĐ) nhận thêm ngay 800KC và Dragon Slayer level 7 (v.viễn)
 
• Nạp tích lũy đủ 1500KC (1.500.000VNĐ) nhận ngay Dragon M4A1 level 7 (v.viễn) và 2.000.000 điểm cường hóa
 
• Nạp tích lũy đủ 3000KC (3.000.000VNĐ) nhận ngay Dragon Slayer level 9 (v.viễn)
 
• Nạp tích lũy đủ 5000KC (5.000.000VNĐ) nhận thêm ngay 5000KC
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
3. Ưu đãi quay quân trang
Quay quân trang Trung x10 1 lần nhận ngay Dragon AK47 level 4 (v.viễn)
Quay quân trang Trung x10 5 lần nhận ngay Dragon AK47 level 7 (v.viễn)
 
Chú ý:
Chỉ áp dụng trong thời gian sự kiện
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Mảnh đá sẽ tự động cộng dồn
 
4. X2 PVE
Trong thời gian sự kiện, X2 quà khi lật thẻ PVE
 
Chú ý:
Mỗi ngày được tham gia 3 lần
 
 
5. Ưu đãi mở ô trang bị
Giảm giá 50% khi mở ô trang bị thứ 2, 3 và 4, cụ thể:
Mở ô trang bị 2: 20KC ( giá gốc 40KC)
Mở ô trang bị 3: 40KC ( giá gốc 80KC)
Mở ô trang bị 4: 103KC ( giá gốc 205KC)
 
Chú ý:
Chỉ áp dụng trong thời gian sự kiện
 
6. Shop
 
Giảm giá vật phẩm mới ( tặng được):
 
Giảm giá 50% Dragon Slayer level 4 (v.viễn): 333KC ( giá gốc 666KC)
 
Giảm giá 75% lễ bao đá Storm Knight: 50KC ( giá gốc 200KC)
Mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
+ đá Storm Knight*3
+ đá Storm Knight*5
+ đá Storm Knight*7
 
Cập nhật vật phẩm mới ( tặng được):
Super M16 Original level 7 ( v.viễn): 200KC 
Rioter level 5 ( v.viễn):  200KC
Future Warface level 4 ( v.viễn):  150KC 
Mercenary G36 level 7 ( v.viễn):  300KC 
 
Chú ý:
Đã sở hữu vũ khí ( cấp độ bất kỳ) sẽ không thể mua hoặc nhận được quà tặng từ người chơi khác
Chỉ giảm giá khi mua, tặng bạn bè giá gốc
 
 
7. Online tích lũy
Online đủ 30 phút nhận ngay băng đạn Riffle ( 1 ngày)
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
8. Đăng nhập nhận quà
Đăng nhập 1 ngày nhận ngay Demon Transformer level 9 ( 1 ngày)
Đăng nhập 2 ngày nhận ngay 50.000 điểm cường hóa
Đăng nhập 3 ngày nhận ngay Demon Kriss level 9 ( 1 ngày) 
Đăng nhập 4 ngày nhận ngay giáp 6 ( 3 ngày) gồm Mũ PASGT-IV ( 3 ngày), Giáp siêu phân tử ( 3 ngày), Giầy linh hoạt ( 3 ngày)
Đăng nhập 5 ngày nhận ngay 10KC
Đăng nhập 6 ngày nhận ngay Demon AK47 level 9 ( 1 ngày)
Đăng nhập cả 7 ngày nhận ngay 20KC và Ice Katana level 4 (v.viễn)
 
9. Đấu Rank
Chiến thắng 3 trận Rank Thường nhận ngay đá Ice Katana*1
Chiến thắng 5 trận Rank Thường nhận ngay 10KC
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần