Sự kiện

Event 21/07 - 28/07

16/08/2015

Event 21/07 - 28/07
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Holar Knight Lv.4 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Holar Knight Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận 200KC
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận thêm 100KC, đăng nhập các ngày sau để nhận thêm để nhận thêm phần thưởng:
 + Đăng nhập đủ 2 ngày nhận thêm 150KC
 + Đăng nhập đủ 3 ngày nhận thêm 250KC
 + Đăng nhập đủ 4 ngày nhận thêm 400KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Dual Dragon Viking Lv.7 (v.viễn), Quay quân trang trung x10 được hoàn KC (tối đa 1 lần)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Demon Flame Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Dual Dragon Thorn Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận đá Dual Dragon Thorn *40, Điểm cường hóa *5.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. X2 lật thẻ PVE:
 
Trong thời gian sự kiện, lật thẻ PVE được X2 phần thưởng
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- X2 phần thưởng tối đa 3 lần/ngày


 
5. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận 30KC, Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần


 
6. Shop:
 
I. Shop trang bị
 
1. Cập nhật item:
 
Lễ bao Demon Gatlin Gun: 30KC. Mở ra nhận ngẫu nhiên một trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- Demon Gatlin Gun Lv.9 (v.viễn)
- Demon Gatlin Gun (3 ngày)
- Demon Gatlin Gun (5 ngày)
- Đá Demon Gatlin Gun *20
- Đá Demon Gatlin Gun *10
- Đá Demon Gatlin Gun *5
- XẺNG 2K1 (3 ngày)
- Băng đạn Riffle ( 3 ngày)
- Thẻ hồi sinh *5
- Thẻ tiến công *5
- Balo Vịt (3 ngày)
- Điểm cường hóa *10.000
- Lục Baby Pink (3 ngày)
- Lựu Đạn Bố Già (3 ngày)
 
2. Giảm giá 50%:
- Giảm giá 50% Lựu Đạn April (v.viễn): Giá gốc 1000KC
- Giảm giá 50% Lựu Đạn Flash April (v.viễn): Giá gốc 1000KC
- Giảm giá 50% Platinum AK47 (v.viễn): Giá gốc 2000KC
- Giảm giá 50% AK Gaming (v.viễn): Giá gốc 1500KC
 
II. Shop chí tôn
 
Giảm 50% tất cả vũ khí


 
7. Đăng nhập nhận quà:
 
Mỗi ngày đăng nhập nhận ngẫu nhiên một trong số các vật phẩm sau:
- Mặt nạ Dragon VIP 2019 (1 ngày)
- Cánh Dragon VIP 2019 (1 ngày)
- Đuôi Baby Pink (1 ngày)
- Điểm cường hóa *50.000
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần