Sự kiện

Event 21/05 - 27/05

16/08/2015

Event 21/05 - 27/05
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận ngay Dual Dragon Panther lv9 (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau: Dual Dragon Panther lv9 (v.viễn), 10KC, 20KC, 50KC, Ice M4 (10 ngày), đá Dual Dragon Panther *2
* Chú ý: 
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 

 
2. Nạp đủ 3 ngày:
 
Nạp tích lũy đủ 3 ngày nhận ngay ACR Apocalypse lv4 (v.viễn), Danh dự *500
 
Nạp tích lũy đủ 5 ngày nhận ngay ACR Apocalypse lv7 (v.viễn), Danh dự *1.000
* Chú ý:
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC nhận ngay 100KC, trong thời gian sự kiện đăng nhập nhận kim cương:
Đăng nhập đủ 2 ngày nhận thêm 150KC
Đăng nhập đủ 3 ngày nhận thêm 250KC
Đăng nhập đủ 4 ngày nhận thêm 400KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC nhận ngay Thẻ chí tôn Quý, Lễ bao Knight (Mở ra nhận ngẫu nhiên Đá Dark Knight *10, Đá Dead Knight *10, Đá Flash Knight *10, Đá Storm Knight *10, Đá Evil Knight *10)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC nhận ngay Dual Dragon Panther lv9 (v.viễn), Combo giáp 8 (7 ngày)
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC nhận ngẫu nhiên 18 - 26 đá Dual Dragon Panther, Điểm cường hóa *1.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC nhận ngẫu nhiên 26 - 34 đá Dual Dragon Panther, Điểm cường hóa *2.000.000
* Chú ý:
- Không tính mua thẻ tháng
 


 
4. Quân trang Trung:
 
Quay quân trang Trung x10 1 lần nhận ngay Phoenix QBZ03 lv4 (v.viễn)
 
Quay quân trang Trung x10 5 lần nhận ngay Phoenix QBZ03 lv7 (v.viễn)
* Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần


 
5. Nâng cấp vũ khí Dual Dragon Panther:
 
Nâng cấp lên cấp M (sáng 1) tặng 5 Đá Dual Dragon Panther
 
Nâng cấp lên cấp M36 (sáng 2) tặng 10 Đá Dual Dragon Panther
* Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
 
6. Shop trang bị:
 
Giảm giá 50% lễ bao Dead Knight: 100KC (giá gốc 200KC), mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
Đá Dead Knight*3
Đá Dead Knight*5
Đá Dead Knight*7
 
Giảm 50% Combo Nhân vật Spring
 
Giảm giá 50% Combo Khỉ
 
Giảm giá 50% Mũ Khỉ
 
Giảm giá 50% Balo Khỉ
 
Giảm giá 50% Đuôi Khỉ 
 
Giảm giá 50% Khăn Khỉ 
* Chú ý:
- Giảm giá khi mua, tặng giữ nguyên giá


 
7. Shop chí tôn:
 
Cập nhật Lễ bao Dual Dragon Panther (3 đá): 333KC (được mua tối đa 3 lần)
* Chú ý:
- Không tặng được
 
8. Đấu Rank:
 
Thắng 3 trận rank, nhận ngay 5 thẻ hồi sinh
 
Thắng 5 trận rank, nhận ngay 15KC, Thẻ tiến công *3
* Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
9. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE bất kỳ (Dễ, Thường, Khó, Siêu Khó) nhận ngay Đá ACR Apocalypse *1
* Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần