Sự kiện

Event 21/04 - 28/04

16/08/2015

Event 21/04 - 28/04
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Dual Dragon Panther (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 50KC
- 200KC
- 500KC
- Demon Sword (10 ngày)
- Dragon Super V Lv.9 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp trong ngày:
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 22/04 nhận Đá Fierce Knight *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 23/04 nhận Đá Punish Knight *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 24/04 nhận Đá Flash Knight *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 25/04 nhận Đá Dead Knight *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 26/04 nhận Đá Holy Knight *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 27/04 nhận Đá Dark Knight *20
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 28/04 nhận Đá Holar Knight *20
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC nhận thêm 100KC, đăng nhập các ngày sau để nhận thêm để nhận thêm phần thưởng:
- Đăng nhập đủ 2 ngày nhận thêm 150KC
- Đăng nhập đủ 3 ngày nhận thêm 250KC
- Đăng nhập đủ 4 ngày nhận thêm 400KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Lễ bao Đá Dragon 2104 *1, Điểm cường hóa *500.000
Lễ bao Đá Dragon 2104: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Dragon sau: Đá Dragon AK47 *30, Đá Dragon M4A1 *30, Đá Dragon AWP *30, Đá Dragon P90 *30, Đá Striker Dragon *30, Đá Fire Dragon *30, Đá Dragon Gatlin *30, Đá Dragon Super V *30, Đá Dual – Desert Eagle *30, Đá Gold Dragon AK47 *30, Đá Dragon M16A4 *30
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Demon Chasing Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Lễ bao Ngọc B5 *1, Điểm cường hóa *2.000.000
Lễ bao Ngọc B5: Mở ra được chọn 1 trong số các Ngọc sau: Ngọc tăng sát thương B *5,  Ngọc tăng xạ trình B *5, Ngọc tăng tính ổn định B *5, Ngọc tăng hộ giáp B *5
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá Demon Chasing  *70, Điểm cường hóa *5.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và X2 nạp lần đầu
- Lễ bao Đá Dragon 2104: Trang bị - Vào kho – Khác
- Nhận lễ bao xong phải mở ngay


 
4. X2 mảnh ghép:
 
Trong thời gian sự kiện, đổi mảnh ghép được x2 phần thưởng
 
Ví dụ: Đổi 1 mảnh Dark Knight sẽ nhận được 2 mảnh Dark Knight
 
*Chú ý:
- Được đổi tối đa 15 lần


 
5. Nâng cấp Demon Chasing:
 
Nâng cấp Demon Chasing lên Lv.M nhận Đá Demon Chasing *10
 
Nâng cấp Demon Chasing lên Lv.M36 nhận Đá Demon Chasing *20
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần


 
6. Shop:
 
【Cập nhật vật phẩm】
 
Dragon P90 Lv.4 (v.viễn): 333KC
 
Dragon Gatlin Gun Lv.4 (v.viễn): 333KC
 
【Giảm giá 70%】
 
Phoenix QBZ03 Lv.4 (v.viễn): Giá gốc 2368KC
 
Phoenix D.E Lv.4 (v.viễn): Giá gốc 1980KC
 
P90 HPL Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 3000KC
 
STRIKER HPL Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 3000KC
 
Lễ bao đá Phoenix QBZ03: Giá gốc 300KC
 
Lễ bao đá Phoenix D.E: Giá gốc 300KC
 
Lễ bao đá P90 HPL: Giá gốc 600KC
 
Lễ bao đá STRIKER HPL: Giá gốc 600KC


 
7. Đấu Rank:
 
Thắng 5 trận Rank nhận 15KC
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần