Sự kiện

Event 21/01 - 27/01

16/08/2015

Event 21/01 - 27/01
 
1. Reset X2:
 
Reset mốc x2 nạp lần đầu toàn bộ mốc nạp
 
2. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ tặng Demon Abyss (10 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 50 KC
- 100 KC
- 200 KC
- Holar Knight (7 ngày)
- Holar Knight Lv.4 (v.viễn)
- Đá Holar Knight *2
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp trong ngày:
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 21/01 nhận Lễ bao Đá Knight 2101 *1
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 22/01 nhận Lễ bao Đá Dragon 2101 *1
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 23/01 nhận Lễ bao Đá Knight 2101 *1
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 24/01 nhận Lễ bao Đá Dragon 2101 *1
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 25/01 nhận Lễ bao Đá Knight 2101 *1
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 26/01 nhận Lễ bao Đá Dragon 2101 *1
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 27/01 nhận Lễ bao Đá Knight 2101 *1
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
- Lễ bao Đá Knight 2101: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Knight sau: Đá Dark Knight *18, Đá Dead Knight *18, Đá Storm Knight *18, Đá Punish Knight *18, Đá Firce Knight *18, Đá Flash Knight *18, Đá Evil Knight *18, Golden Storm *18, Holy Knight *18
- Lễ bao Đá Dragon 2101: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Dragon sau: Đá Dragon AK47 *15, Đá Dragon M4A1 *15, Đá Dragon AWP *15, Đá Dragon P90 *15, Đá Striker Dragon *15, Đá Fire Dragon *15, Đá Dragon Gatlin *15, Đá Dragon Super V *15, Đá Dual – Desert Eagle *15, Đá Gold Dragon AK47 *15, Đá Dragon M16A4 *15, Đá Dragon Slayer *15
- Lễ bao Đá Knight 2101, Lễ bao Đá Dragon 2101: Trang bị - Vào kho – Khác
- Đề nghị nhận lễ bao phải mở ngay, không được để qua ngày khác


 
4. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 50KC nhận AK47 – Long Phụng (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 100KC nhận Holar Knight Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC nhận thêm ngay 300KC, quay quân trang trung X10 được hoàn 100%KC đã quay (tối đa 1 lần), quay vòng quay may mắn X10 được hoàn 100% kim cương đã quay (tối đa 10 lần)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC nhận Lục Baby Pink (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC nhận Soar Dragon QBZ95 Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC nhận Dual Dragon Viking Lv.M36 (v.viễn), Điểm cường hóa *3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 5000KC nhận thêm 3000KC, Lựu đạn Dragon Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 7500KC nhận Rolla (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
5. Vòng quay Hero:
 
Quay Vòng quay Hero sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay
 
6. Shop:
 
【Shop Trang bị】
 
【Cập nhật vật phẩm】
 
Lễ bao Canh Tý: 21KC. Mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau: 15KC, 50KC, 100KC, 200KC, 2020KC, Holar Knight Lv.7 (v.viễn), M4A1 – Firework (v.viễn), M4A1 – Firework (3 ngày), Spring Super-V (3 ngày), Spring M870 (1 ngày), Vera (1 ngày), Celine (1 ngày), Lựu đạn Tân Xuân (1 ngày), Lựu đạn Flash Tân Xuân (1 ngày), Băng đạn Rifle (1 ngày), Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
Nhân vật Julie (v.viễn): 3750KC
 
Nhân vật Sophie (v.viễn): 3750KC
 
Nhân vật Bích Boo (v.viễn): 5000KC
 
Nhân vật Ly Ly (v.viễn): 5000KC
 
【Giảm giá 70%】
 
Giảm giá 70% Dragon Transformers Lv.9: Giá gốc 5000KC
 
Giảm giá 70% Golden Dead Lv.7: Giá gốc 6666KC
 
Giảm giá 70% Golden Flash Lv.9: Giá gốc 9999KC
 
Giảm giá 70% Lục Khủng Long Lv.9: Giá gốc 7000KC
 
Giảm giá 70% Demon Flame Lv.9: Giá gốc 5000KC
 
Giảm giá 70% Demon Abyss Lv.9: Giá gốc 2690KC
 
Giảm giá 70% Demon AWP Lv.9: Giá gốc 9999KC
 
Giảm giá 70% Demon Kriss Lv.9: Giá gốc 2690KC
 
Giảm giá 70% Demon Transformer Lv.9: Giá gốc 2690KC
 
Giảm giá 70% Demon AK47 Lv.9: Giá gốc 2690KC
 
Giảm giá 70% Demon Sword Lv.9: Giá gốc 5000KC
 
Giảm giá 70% Dual Demon Monster Lv.9: Giá gốc 9999KC
 
Giảm giá 70% Demon Bow Lv.9: Giá gốc 9999KC
 
Giảm giá 70% Lễ bao Đá Demon Abyss: Giá gốc 600KC
 
Giảm giá 70% Lễ bao đá Demon AK47: Giá gốc 600KC
 
Giảm giá 70% Lễ bao đá Demon Transformer: Giá gốc 600KC
 
Giảm giá 70% Lễ bao đá Demon Kriss: Giá gốc 600KC
 
Giảm giá 70% Lễ bao đá Demon AWP: Giá gốc 600KC
 
Giảm giá 70% Lễ bao đá Demon Sword: Giá gốc 600KC
 
Giảm giá 70% Lễ bao đá Dual Demon Monster: Giá gốc 600KC
 
Giảm giá 70% Lễ bao đá Demon Bow: Giá gốc 600KC
 
【Giảm giá 50%】
 
Giảm giá 50% Mũ Khủng Long
 
Giảm giá 50% Balo Khủng Long
 
Giảm giá 50% Đuôi Khủng Long
 
Giảm giá 50% Đá Lễ bao Demon Flame: Giá gốc 400KC
 
【Shop Chí tôn】
 
【Cập nhật vật phẩm】
 
Lễ bao Chí tôn: Giá gốc 200KC. Mở ra nhận Combo Giáp 8 (3 ngày), Danh dự *1000
 
【Giảm giá 50%】
 
Giảm 50% Mặt nạ Crystal (v.viễn): Giá gốc 1000KC
 
Giảm 50% Cánh Crystal (v.viễn): Giá gốc 1500KC
 
Giảm 50% Vòng thiên sứ (v.viễn): Giá gốc 2000KC
 
Giảm 50% Cánh thiên sứ (v.viễn): Giá gốc 1000KC
 
Giảm 50% Đuôi thiên sứ (v.viễn): Giá gốc 500KC


 
7. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận 10KC, Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
8. Đăng nhập ngày Tết:
 
Đăng nhập vào các ngày 25/01, 26/01, 27/01 nhận ngẫu nhiên: 20KC, 50KC, 100KC