Sự kiện

Event 20/11 - 26/11

16/08/2015

Event 20/11 – 26/11
 
Xin chào các xạ thủ
 
Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện tuần này 20/11 - 26/11
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện
 
1. Nạp bất kỳ
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ nhận ngay Dark Knight level 4 (v.viễn) và 10 thẻ tiến công
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
2. Nạp bất kỳ đủ ngày
Trong thời gian sự kiện, nạp đủ 3 ngày với bất kỳ mốc nào sẽ nhận ngay Dual Desert Eagle Dragon level 4 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
3. Nạp đủ trong ngày
Trong thời gian sự kiện, nạp đủ 50KC trong ngày nhận ngày phần thưởng tương ứng:
Nạp đủ 50KC ngày 20/11 nhận ngay Dragon Super V level 4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC ngày 21/11 nhận ngay Dragon M4A1 level 4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC ngày 22/11  nhận ngay Dragon P90 level 4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC ngày 23/11  nhận ngay Dragon AK47 level 4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC ngày 24/11  nhận ngay Striker Dragon level 4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC ngày 25/11  nhận ngay Dragon AWP level 4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC ngày 26/11 nhận ngay Dragon Slayer level 4 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
4. Nạp tích lũy
 
Nạp tích lũy đủ 100KC ( 100.000VNĐ) nhận ngẫu nhiên 12-18 đá Dark Knight và 500.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 300KC ( 300.000VNĐ) nhận ngay thẻ chí tôn (quý)*1
 
Nạp tích lũy đủ 700KC (700.000VNĐ) nhận ngay Dragon Super V level 7 (v.viễn) và 1.000.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC (1.500.000VNĐ) nhận thêm ngay 2000KC
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC (3.000.000VNĐ) nhận ngay Dragon Slayer level 9 (v.viễn) và 2.000.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 5000KC (5.000.000VNĐ) nhận thêm ngay 5000KC và ngọc Tăng Sát Thương A*1
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
5. M39 – Giới hạn mới cho siêu phẩm
Mở giới hạn cấp M39 đối với vũ khí Dragon Slayer
 
 
6. Ưu đãi vòng quay Hero
Hoàn 30% KC cho toàn bộ lượt quay vòng quay Hero
 
Chú ý:
Chỉ áp dụng trong thời gian sự kiện
 
7. X2 lật thẻ PVE
Trong thời gian sự kiện, X2 quà khi lật thẻ PVE
 
Chú ý: 
Mỗi ngày được tham gia 3 lần
 
 
8. Shop Chí Tôn: 
 
Cập nhật vật phẩm mới ( không tặng được):
Ngọc Tăng Sát Thương C: 100KC ( mua tối đa 3 lần)
Lễ bao Lựu Đạn Knight ( 3 đá): 333KC ( mua tối đa 3 lần)
Lễ bao Dragon Super V ( 3 đá): 333KC ( mua tối đa 3 lần)
Lễ bao Kim Cương: 300KC ( mua tối đa 3 lần). Mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng sau::
+ 450KC
+ 600KC
+ 1000KC
 
9. Shop: 
 
Giảm giá vật phẩm mới ( tặng được):
Giảm giá 50% lễ bao Dual Demon Monster ( 3 đá): 300KC ( giá gốc 600KC)
Giảm giá 50% Dual Demon Monster level 9 (v.viễn): 1345KC ( giá gốc 2690KC)
Giảm giá 50% lễ bao Dragon Slayer: 300KC ( giá gốc 600KC), mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
+ đá Dragon Slayer*3
+ đá Dragon Slayer*4
+ đá Dragon Slayer*5
 
 
Cập nhật vật phẩm mới ( tặng được): 
Dual Nepal level 4 (v.viễn): 200KC
Lễ bao đá Dual Nepal ( 3 đá): 150KC
Nhân vật Julie (v.viễn): 7500KC
Nhân vật Sophie (v.viễn): 7500KC
 
Chú ý:
Đã sở hữu vật phẩm sẽ không thể mua hoặc nhận được quà tặng từ người chơi khác
Chỉ giảm giá khi mua, tặng bạn bè giá gốc
 
10. Hoàn thành nhiệm vụ ( bắt đầu từ 0h 21/11)
 
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung x1 hoàn 60KC
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
11. Đấu PVE
Hoàn thành 3 trận đấu PVE Siêu Khó nhận ngay đá Evil Knight*1
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần