Sự kiện

Event 20/10 - 27/10

16/08/2015

Event 20/10 - 27/10
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Esports-Mechanic Core (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 100KC
- 200KC
- Esports-Dual Panther (9 ngày)
- Esports-Mechanic Core Lv.9 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp trong ngày:
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 20/10, nhận Đá Dragon Slayer *30
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 21/10, nhận Đá Dragon AK47 *30
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 22/10, nhận Đá Dragon AWP *30
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 23/10, nhận Đá Dragon M16A4 *30
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 24/10, nhận Đá Dragon Super V *30
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 25/10, nhận Đá Gold Dragon AK47 *30
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 26/10, nhận Đá Silver Dragon Super V *30
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 27/10, nhận Đá Dragon Barrett *30
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận thêm 120KC, đăng nhập các ngày sau để nhận thêm để nhận thêm phần thưởng:
- Đăng nhập đủ 2 ngày nhận thêm 150KC
- Đăng nhập đủ 3 ngày nhận thêm 250KC
- Đăng nhập đủ 4 ngày nhận thêm 400KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Dual Dragon Viking Lv.7 (v.viễn), Quay quân trang trung x10 được hoàn KC (tối đa 1 lần)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận 2010KC
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Soar Dragon QBZ95 Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá Demon Flame *100, Điểm cường hóa *5.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Quân trang trung:
 
Quay quân trang trung X10 hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lần hoàn


 
5. Vòng quay Hero:
 
Quay Vòng quay Hero sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay
 
6. X2 lật thẻ PVE:
 
Trong thời gian sự kiện, lật thẻ PVE được X2 phần thưởng
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- X2 phần thưởng tối đa 3 lần/ngày


 
7. Shop:
 
Shop trang bị
 
Giảm giá 50%:
 
- Dual Demon Quantum Lv.9 (v.viễn): 2690KC
 
- Esports-Mechanic Core Lv.9 (v.viễn): 2690KC
 
- Demon Chasing Lv.9 (v.viễn): 2690KC
 
- Demon Blood Lv.9 (v.viễn): 2690KC
 
- Esports – Dual Panther Lv.9 (v.viễn): 2690KC
 
- Demon Plague Lv.9 (v.viễn): 2690KC
 
8. Hoàn thành nhiệm vụ:
 
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung X1 hoàn 60KC (00:00, 21/10/2020)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
9. Sự kiện 20/10:
 
Đăng nhập trong ngày 20/10, tặng Vera, Camina (90 ngày)
 
*Chú ý:
- Duy nhất trong ngày 20.10
- Nhân vật level 20 trở lên