Sự kiện

Event 20/07 - 27/07

16/08/2015

Event 20/07 - 27/07​

1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Silver Dragon Super V - IX (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Color Knight (9 ngày)
- Fierce Dragon FAMAS Lv.7 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Đá Soar Dragon QBZ95 *10
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Đá Soar Dragon QBZ95 *20
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng

 
 
3. X2 thẻ tháng:
 
Trong thời gian sự kiện, những người chơi đã mua thẻ tháng sẽ nhận được 50 Kim Cương/ngày thay vì 25 Kim Cương/ngày
Sau thời gian sự kiện người chơi sẽ nhận được 25 Kim Cương/ngày như bình thường
 
 
4. Vòng quay may mắn:
 
Cập nhật Red Dragon QBZ03 Lv.9 (v.viễn)
 
 
5. Vòng quay Hero:
 
Quay Vòng quay Hero sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay