Sự kiện

Event 20/04 - 27/04

16/08/2015

Event 20/04 - 27/04
 
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận New Holy Knight (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Color Knight Lv.7 (v.viễn)
- Dual Dragon HV Lv.9 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp 70KC:
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 20/04, nhận Đá Demon Laser *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 21/04, nhận Đá STRIKER HPL *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 22/04, nhận Đá Demon Transformers *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 23/04, nhận Đá Demon Blood *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 24/04, nhận Đá P90 HPL *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 25/04, nhận Đá Demon Kriss *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 26/04, nhận Đá Demon AK47 *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 27/04, nhận Đá Demon Chasing *70
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Thẻ tháng *1, Dual Dragon Viking Lv.6 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận thêm ngay 1000KC
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Dual Dragon HV Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Đá Fierce Dragon FAMAS *100, Điểm cường hóa *3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Mỵ Nương (v.viễn), Điểm cường hóa *5.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Vòng quay Siêu VIP:
 
Hoàn 50%KC vòng quay siêu VIP
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lần quay


 
5. X2 thẻ tháng:
 
Trong thời gian sự kiện, những người chơi đã mua thẻ tháng sẽ nhận được 50 Kim Cương/ngày thay vì 25 Kim Cương/ngày
 
Sau thời gian sự kiện người chơi sẽ nhận được 25 Kim Cương/ngày như bình thường


 
6. Shop:
 
Shop trang bị
 
Giảm giá 70%:
- Lựu Đạn April
- Lựu Đạn Flash April
- Platinum AK47
- AK Gaming
- Phoenix QBZ03 Lv.4
- Phoenix D.E Lv.4
- P90 HPL Lv.9
- STRIKER HPL Lv.9
- Lễ bao đá Phoenix QBZ03
- Lễ bao đá Phoenix D.E
- Lễ bao đá P90 HPL
- Lễ bao đá STRIKER HPL
 
Shop chí tôn
 
Cập nhật:
- Ngọc Tăng sát thương C: 100KC (Không giới hạn số lượt mua)
 
7. Online tích lũy:
 
Online tích lũy đủ 30 phút, tặng Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
Online tích lũy đủ 60 phút, tặng Combo Giáp 8 (2 ngày)
 
Online tích lũy đủ 120 phút, tặng 30KC
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
8. Giỗ Tổ Hùng Vương:
 
Đăng nhập trong ngày 21/4, tặng:
- Dual Dragon HV Lv.4 (v.viễn)
- Lựu đạn April (7 ngày)
- Lựu đạn Flash April (7 ngày)
 
*Chú ý:
- Duy nhất trong ngày 21/04