Sự kiện

Event 19/11 - 26/11

16/08/2015

Event 19/11 - 26/11
 
1. Nạp bất kỳ:
 
19/11/2019 – 24:00, 20/11/2019: Nạp bất kỳ nhận Thẻ tuần *1, Mũ học sinh (7 ngày), Khăn đỏ (7 ngày), Bài kiểm tra (7 ngày), 3 tốt (7 ngày)
 
00:00, 21/11/2019 – 24:00, 22/11/2019: Nạp bất kỳ nhận Storm Knight Lv.4 (v.viễn), Đá Storm Knight *4, Điểm cường hóa *201119
 
00:00, 23/11/2019 – 24:00, 24/11/2019: Nạp bất kỳ nhận Lựu đạn học sinh (7 ngày), Thẻ hồi sinh *20, Thẻ tiến công *11, Băng đạn Lục (7 ngày), Băng đạn Riffle (7 ngày)
 
00:00, 25/11/2019 – 15:00, 26/11/2019: Nạp bất kỳ nhận Golden Storm Lv.4 (v.viễn), Đá Golden Storm *4, Điểm cường hóa *201119
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Thẻ quay may mắn miễn phí *50
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận miễn phí Storm Knight Lv.7 (v.viễn), Golden Storm Lv.7 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
3.Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận ngẫu nhiên 10 – 18 đá Storm Knight, quay quân trang trung X10 được hoàn 100% KC đã quay (tối đa 1 lần)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Lựu đạn học sinh (v.viễn), Lễ bao Đá Dragon 1911B *1, Điểm cường hóa *201.119
Lễ bao Đá Dragon 1911B: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Dragon sau: Đá Dragon AK47 *18, Đá Dragon M4A1 *18, Đá Dragon AWP *18, Đá Dragon P90 *18, Đá Striker Dragon *18, Đá Fire Dragon *18, Đá Dragon Gatlin *18, Đá Dragon Super V *18, Đá Dual – Desert Eagle *18, Đá Gold Dragon AK47 *18, Đá Dragon M16A4 *18
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Demon Abyss Lv.9 (v.viễn), Sát thương C *5, Combo Giáp 8 (10 ngày)
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Dual Dragon Viking Lv.9 (v.viễn), Combo Giáp 8 (10 ngày), Danh dự *11.000, Điểm cường hóa *2.011.190
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận thêm 2011KC
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và X2 nạp lần đầu
- Lễ bao Đá Dragon 1911A: Trang bị - Vào kho – Khác


 
4. Quay quân trang:
 
Quay quân trang trung X10 5 lần nhận Đá Silver Dragon Super V *18
 
Quay quân trang trung X10 10 lần nhận Đá Dual Dragon Viking *34
 
Quay quân trang trung X10 20 lần nhận đá Demon Flame *50
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần


 
5. X2 lật thẻ PVE:
 
Trong thời gian sự kiện, lật thẻ PVE được X2 phần thưởng
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- X2 phần thưởng tối đa 3 lần/ngày
 
6. Vòng quay may mắn:
 
Cập nhật vũ khí Dead Knight Lv.9 (v.viễn) vào Vòng quay may mắn
 
7. Shop:
 
【Shop Trang bị】
【Cập nhật vật phẩm】
 
Lễ bao 20/11: 20KC. Mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 15KC
- 30KC
- 200KC
- Dead Knight (3 ngày)
- Dead Knight Lv.7 (v.viễn)
- Lựu đạn học sinh (3 ngày)
- Mũ học sinh (1 ngày)
- Khăn đỏ (1 ngày)
- Bài kiểm tra (1 ngày)
- 3 tốt (1 ngày)
- Thẻ tiến công *5
- Thẻ hồi sinh *5
 
Mũ học sinh (v.viễn)
Khăn đỏ (v.viễn)
Bài kiểm tra (v.viễn)
3 tốt (v.viễn)
Lựu đạn học sinh (7 ngày): 50KC
 
【Shop Chí tôn】
Giảm 50% Lễ bao Demon Flame: Giá gốc 400KC
Ngọc tăng sát thương C: 100KC (Không giới hạn số lượt mua)
Lễ bao Silver Dragon Super V (3 đá): 333KC (Được mua tối đa 3 lần)
 
8. Đăng nhập nhận quà:
 
Mỗi ngày đăng nhập nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- Demon Abyss (3 ngày)
- Dual Dragon Panther (3 ngày)
- Orihancon (3 ngày)
- Balo Taobao (3 ngày)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần