Sự kiện

Event 19/10 – 26/10

16/08/2015

Event 19/10 – 26/10
1.Nạp bất kỳ:
Nạp bất kỳ nhận Angel - Famas (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Fierce Dragon FAMAS Lv.4 (v.viễn)
- P90 HPL Lv.M36 (v.viễn)
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
2.Nạp 50KC:
Nạp đủ 50KC trong ngày 19/10 nhận Đá Fierce Knight *70
Nạp đủ 50KC trong ngày 20/10 nhận Đá Punish Knight *70
Nạp đủ 50KC trong ngày 21/10 nhận Đá Phantom Knight *70
Nạp đủ 50KC trong ngày 22/10 nhận Đá Dead Knight *70
Nạp đủ 50KC trong ngày 23/10 nhận Đá Color Knight *70
Nạp đủ 50KC trong ngày 24/10 nhận Đá Dark Knight *70
Nạp đủ 50KC trong ngày 25/10 nhận Đá Storm Knight *70
Nạp đủ 50KC trong ngày 26/10 nhận Đá Holar Knight *70
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
3.Nạp tích lũy:
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận thêm 100KC, đăng nhập các ngày sau để nhận thêm để nhận thêm phần thưởng:
- Đăng nhập đủ 2 ngày nhận thêm 150KC
- Đăng nhập đủ 3 ngày nhận thêm 250KC
- Đăng nhập đủ 4 ngày nhận thêm 400KC
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Esports – Rainbow Lv.M (v.viễn), Danh dự *2000, Điểm cường hóa *1.000.000
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Dual Dragon Thorn Lv.9 (v.viễn), Danh dự *5000, Điểm cường hóa *2.000.000
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Đá Soar Dragon QBZ95 Silver *40, Danh dự *10000, Điểm cường hóa *3.000.000
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận thêm ngay 3000KC, Danh dự *20000, Điểm cường hóa *5.000.000
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu

 
4.Vòng quay Hero:
Hoàn 50% KC khi quay Vòng quay Hero
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay