Sự kiện

Event 19/05 - 26/05

16/08/2015

Event 19/05 - 26/05
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Lục Khủng Long (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 50KC
- 200KC
- 500KC
- VIP Barret M107 (10 ngày)
- Silver Dragon Super V Lv.9 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp trong ngày:
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 19/05 nhận Đá Fierce Knight *30
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 20/05 nhận Đá Punish Knight *30
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 21/05 nhận Đá Flash Knight *30
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 22/05 nhận Đá Dead Knight *30
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 23/05 nhận Đá Holy Knight *30
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 24/05 nhận Đá Dark Knight *30
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 25/05 nhận Đá Storm Knight *30
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 26/05 nhận Đá Holar Knight *30
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC nhận thêm 100KC, đăng nhập các ngày sau để nhận thêm để nhận thêm phần thưởng:
- Đăng nhập đủ 2 ngày nhận thêm 150KC
- Đăng nhập đủ 3 ngày nhận thêm 250KC
- Đăng nhập đủ 4 ngày nhận thêm 400KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Thẻ chí tôn (Quý), Lễ bao Đá Dragon 2104 *1
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận thêm 1500KC
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Dual Dragon HV Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Lễ bao Ngọc B10 *1, Danh dự *50.000, Điểm cường hóa *3.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
- Lễ bao Đá Dragon 2104: Trang bị - Vào kho – Khác
- Nhận lễ bao phải mở ngay


 
4. Quân trang trung:
 
Quay quân trang trung x10 5 lần nhận Đá Dual Dragon HV *20
 
Quay quân trang trung x10 10 lần nhận Đá Dual Dragon HV *50
 
Quay quân trang trung x10 20 lần nhận nhân vật Chị Phượng (v.viễn), nếu đã có nhân vật này sẽ nhận nhân vật Chị Đại (v.viễn)


 
5. Vòng quay Hero:
 
Quay vòng quay Hero được hoàn lại 50% kim cương đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt qua


 
6. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
Giảm giá 50%: (tặng không giảm)
 
- Phoenix QBZ03 Lv.4 (v.viễn): Giá gốc 2368KC
 
- Phoenix D.E Lv.4 (v.viễn): Giá gốc 1980KC
 
- P90 HPL Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 3000KC
 
- STRIKER HPL Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 3000KC
 
- Lễ bao đá Phoenix QBZ03: Giá gốc 300KC
 
- Lễ bao đá Phoenix D.E: Giá gốc 300KC
 
- Lễ bao đá P90 HPL: Giá gốc 600KC
 
- Lễ bao đá STRIKER HPL: Giá gốc 600KC


 
7. Đăng nhập tặng quà:
 
Mỗi ngày đăng nhập nhận ngẫu nhiên một trong số các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- Mũ Flame Dragon (2 ngày)
- Giáp Flame Dragon (2 ngày)
- Giầy Flame Dragon (2 ngày)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần