Sự kiện

Event 19/03 - 25/03

16/08/2015

Event 19/03 – 25/03
 
Xin chào các xạ thủ
 
Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện tuần này 19/03 - 25/03
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện

 
1. Nạp bất kỳ
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ nhận ngay Dead Knight level 4 (v.viễn) và thẻ tuần*1
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
2. Nạp bât kỳ đủ ngày
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ đủ 3 ngày nhận ngay Dragon P90 level 4 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
3. Nạp đủ trong ngày
Trong thời gian sự kiện, nạp đủ 50KC trong ngày nhận ngày phần thưởng tương ứng:
Nạp đủ 50KC ngày 19/03 nhận ngay Striker Dragon level 4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC ngày 20/03 nhận ngay Dragon M4A1 level 4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC ngày 21/03 nhận ngay Dragon Super V level 4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC ngày 22/03 nhận ngay Dragon AK47 level 4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC ngày 23/03 nhận ngay Dragon M16A4 level 4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC ngày 24/03 nhận ngay Dragon AWP level 4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC ngày 25/03 nhận ngay Dragon Slayer level 4 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
4. Nạp tích lũy
 
Nạp tích lũy đủ 100KC ( 100.000VNĐ) nhận ngay 10 đá Dead Knight và thẻ tháng*1
 
Nạp tích lũy đủ 300KC ( 300.000VNĐ) nhận thêm ngay 1000KC
 
Nạp tích lũy đủ 700KC (700.000VNĐ) nhận ngay Striker Dragon level 7 (v.viễn) và ngọc Tăng Sát Thương B*1 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC (1.500.000VNĐ) nhận thêm ngay 3000KC
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC (3.000.000VNĐ) nhận ngay Silver Dragon Super V level 9 (v.viễn) và 1.000.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 5000KC (5.000.000VNĐ) nhận ngay Dragon Bow level M (v.viễn) và 2.000.000 điểm cường hóa
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
5. Ưu đãi quân trang Trung
 
Quay quân trang Trung x10 1 lần nhận ngay Dragon AK47 level 4 (v.viễn)
 
Quay quân trang Trung x10 5 lần nhận ngay Dragon AK47 level 7 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Súng hoặc mảnh đá tương ứng sẽ tự động cộng dồn trong kho đồ
 
6. X2 thẻ tháng
Trong thời gian sự kiện, những người chơi đã mua thẻ tháng sẽ nhận được 50 Kim Cương / ngày (x2) thay vì 25 Kim Cương / ngày. 
Sau thời gian sự kiện người chơi sẽ nhận được 25 Kim Cương / ngày như bình thường
 
Chú ý
Chỉ áp dụng trong thời gian sự kiện
 
 
7. Shop chí tôn:
 
Cập nhật vật phẩm mới ( không tặng được): 
Lễ bao Dragon Bow ( 3 đá): 333KC ( mua tối đa 3 lần)
Lễ bao Silver Dragon Super V ( 3 đá): 333KC ( mua tối đa 3 lần)
 
8. Shop: 
 
Giảm giá vật phẩm mới ( tặng được):
Giảm giá 50% lễ bao Dragon P90: 300KC ( giá gốc 600KC), mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
+ đá Dragon P90*2 
+ đá Dragon P90*3 
+ đá Dragon P90*4 
 
Giảm giá 50% lễ bao Flash Knight: 100KC ( giá gốc 200KC), mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
+ đá Flash Knight*3 
+ đá Flash Knight*5 
+ đá Flash Knight*7 
 
Cập nhật vật phẩm mới ( tặng được):
Gold Dragon AK47 level 4 (v.viễn) : 2368KC
Phoenix QBZ03 level 4 (v.viễn): 333KC
Phoenix D.E level 4 (v.viễn): 150KC
 
Chú ý:
Đã sở hữu vật phẩm sẽ không thể mua hoặc nhận được quà tặng từ người chơi khác
Chỉ giảm giá khi mua, tặng bạn bè giá gốc
 
 
9. Đấu Rank
Hoàn thành 3 trận đấu Rank nhận ngay 5 thẻ tiến công
Hoàn thành 5 trận đấu Rank nhận ngay 10KC
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
10. Đấu PVE
Hoàn thành 3 trận PVE Siêu Khó nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
+ đá Punish Knight*1
+ đá Fierce Knight*1
+ đá Holy Knight*1
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
11. Đăng nhập nhận quà
 
Trong thời gian sự kiện, đăng nhập đủ ngày nhận ngay quà tặng:
Đăng nhập đủ 1 ngày nhận ngay Demon Sword level 9 ( 1 ngày)
Đăng nhập đủ 2 ngày nhận ngay 50.000 điểm cường hóa
Đăng nhập đủ 3 ngày nhận ngay Demon Bow level 9 ( 1 ngày) 
Đăng nhập đủ 4 ngày nhận ngay Balo Kẹo ( 3 ngày) 
Đăng nhập đủ 5 ngày nhận ngay 100.000 điểm cường hóa
Đăng nhập đủ 6 ngày nhận ngay Dual Demon Monster level 9 ( 1 ngày) 
Đăng nhập cả 7 ngày nhận ngay Ice Katana level 4 (v.viễn) và 200.000 điểm cường hóa
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần