Sự kiện

Event 18/09 – 24/09

16/08/2015

Event 18/09 – 24/09
 
1. Nạp bất kỳ
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ nhận ngay Storm Knight level 4 (v.viễn) và 200.000 điểm cường hóa
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính thẻ tháng
 
 
2. Nạp đủ 3 ngày
Trong thời gian sự kiện, nạp đủ 3 ngày với bất kỳ mốc nào sẽ nhận ngay Dragon Super V level 4 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính thẻ tháng
 
 
3. Nạp tích lũy
 
- Nạp tích lũy đủ 50KC ( 50.000VNĐ) nhận ngay Dragon AK47 level 4 (v.viễn)
 
- Nạp tích lũy đủ 100KC ( 100.000VNĐ) nhận ngẫu nhiên 12-18 đá Storm Knight
 
- Nạp tích lũy đủ 300KC ( 300.000VNĐ) nhận thêm ngay 1000KC
 
- Nạp tích lũy đủ 700KC (700.000VNĐ) nhận ngay Dragon Super V level 7 (v.viễn) và 1.000.000 điểm cường hóa
 
- Nạp tích lũy đủ 1500KC (1.500.000VNĐ) nhận ngẫu nhiên từ 18-26 đá Dragon AK47
 
- Nạp tích lũy đủ 3000KC (3.000.000VNĐ) nhận ngay Dragon Super V level 9 (v.viễn) và 2.000.000 điểm cường hóa
 
- Nạp tích lũy đủ 5000KC (5.000.000VNĐ) nhận thêm ngay 5000KC và ngọc Tăng Sát Thương A*1
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
4. Ưu đãi vòng quay Hero
Hoàn 30%KC toàn bộ lượt quay vòng quay Hero
 
*Chú ý:
- Chỉ áp dụng trong thời gian sự kiện
- Không giới hạn số lượt quay trong ngày
 
 
5. Shop
 
Giảm giá vật phẩm mới ( tặng được):
Giảm giá 50% lễ bao đá Dead Knight: 100KC ( giá gốc 200KC), mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
+ đá Dead Knight*3
+ đá Dead Knight*5
+ đá Dead Knight*7
 
Giảm 50% Lễ bao Striker HPL ( 3 đá): 300KC ( giá gốc 600KC)
Giảm 50% Lễ bao P90 HPL ( 3 đá): 300KC ( giá gốc 600KC)
Giảm 50% Striker HPL level 9 (v.viễn): 1500KC ( giá gốc 3000KC)
Giảm 50% P90 HPL level 9 (v.viễn): 1500KC ( giá gốc 3000KC)
 
Cập nhật vật phẩm mới ( tặng được):
Dragon M16A4 level 4 (v.viễn): 2368KC
Lựu đạn April (v.viễn): 500KC
Lựu đạn Flash April (v.viễn): 500KC
Light Pink AK47 level 9 (v.viễn): 1500KC 
Ice MSR level 7 (v.viễn): 300KC
Lightning AKM level 7 (v.viễn): 500KC 
Gold M1887 level 7 (v.viễn): 200KC 
M870 Pepsi level 7 (v.viễn): 200KC 
Lựu đạn pepsi (v.viễn): 300KC
 
*Chú ý:
- Đã sở hữu vũ khí ( cấp độ bất kỳ) sẽ không thể mua hoặc nhận được quà tặng từ người chơi khác
- Chỉ giảm giá khi mua, tặng bạn bè giá gốc
 
 
6. Online tích lũy
Online đủ 30 phút nhận ngay băng đạn Rifle ( 1 ngày)
 
*Chú ý:
- Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
7. Đấu Rank
Chiến thắng 3 trận Rank Thường nhận ngay combo giáp 6 ( 1 ngày) gồm Mũ PASGT-IV ( 1 ngày), Giáp siêu phân tử ( 1 ngày), Giầy linh hoạt ( 1 ngày)
Chiến thắng 5 trận Rank Thường nhận ngay 10KC
 
*Chú ý:
- Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
8. Đấu PVE
Hoàn thành 3 trận đấu PVE Siêu Khó nhận ngay đá Fierce Knight*1
 
*Chú ý:
- Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần