Sự kiện

Event 18/08 - 25/08

16/08/2015

Event 18/08 - 25/08
 
1. Bonus kim cương:
 
Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/08/1945 – 19/08/2020), tất cả người chơi nạp đúng mốc sẽ nhận được X2 Kim cương. Cụ thể như sau:
- Nạp đủ 100KC tặng thêm 100KC
- Nạp đủ 300KC tặng thêm 300KC
- Nạp đủ 700KC tặng thêm 700KC
- Nạp đủ 1500KC tặng thêm 1500KC
- Nạp đủ 3000KC tặng thêm 3000KC
 
*Chú ý:
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
2. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Gold Dragon AK47 Lv.5 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
3. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Đá Gold Dragon AK47 *30
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Holar Knight Lv.9 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
4. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Gậy Đầu Rồng (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, Quay quân trang trung x10 được hoàn 100%KC (tối đa 2 lần)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Demon Abyss Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Dual Dragon Thorn Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá Soar Dragon QBZ95 *50, Điểm cường hóa *3.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
5. Quân trang trung:
 
Quay quân trang trung x10 5 lần nhận Đá Silver Dragon Super V *20
 
Quay quân trang trung x10 10 lần nhận Đá Soar Dragon QBZ95 *50
 
Quay quân trang trung x10 15 lần nhận Mỵ Nương (v.viễn)


 
6. X2 lật thẻ PVE:
 
Trong thời gian sự kiện, lật thẻ PVE được X2 phần thưởng
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- X2 phần thưởng tối đa 3 lần/ngày
 
7. Shop:
 
Shop trang bị
 
Giảm giá 50% item:
- Mũ khỉ
- Balô khỉ
- Đuôi khỉ
- Khăn khỉ
- Lựu Đạn April
- Lựu Đạn Flash April
- Platinum AK47
- AK Gaming
 
Shop chí tôn
 
Cập nhật vật phẩm:
- Ngọc Tăng sát thương C: 100KC (Không giới hạn số lượt mua)
 
8. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận 30KC, Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần