Sự kiện

Event 18/06 - 25/06

16/08/2015

Event 18/06 - 25/06
 
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ tặng Dark Knight lv4 (v.viễn), Lựu Đạn April (7 ngày), Lựu Đạn Flash April (7 ngày)

*Chú ý:
- Event chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 3 ngày, tặng Phoenix QBZ03 lv4 (v.viễn)
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, tặng Đá Dark Knight *10

*Chú ý:
- Event mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính nạp thẻ tháng

 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, tặng Thẻ tháng *1, Combo giáp 6 (7 ngày)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, tặng thêm 1000KC
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, tặng ngẫu nhiên 18 - 26 đá Lựu đạn Knight, Ngọc tăng sát thương B *1
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, tặng Ngọc tăng xạ trình B *1, Lễ bao Demon (Mở ra được chọn một trong các Đá Demon sau: Đá Demon AK47 *18, Đá Demon Kriss *18, Đá Demon Transformer *18, Đá Dual Demon Monster *18, Đá Demon Sword *18, Đá Demon AWP *18, Đá Demon Bow *18)
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, tặng Dual Demon Monster M (v.viễn)

*Chú ý:
- Event chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính nạp thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. X2 thẻ tháng:
 
X2 kim cương nhận được từ thẻ tháng


 
5. Shop:
 
a. Shop trang bị
 
Giảm 50%
Demon AK47
Demon Kriss
Demon Transformer
Demon AWP
Lễ bao đá Demon AK47
Lễ bao đá Demon Kriss
Lễ bao đá Demon Transformer
Lễ bao đá Demon AWP


 
b. Shop chí tôn
 
Cập nhật
 
Lễ bao Lựu đạn Knight (3 đá): 333KC (Được mua tối đa 5 lần)
 
Ngọc Tăng sát thương C: 100KC (Không giới hạn số lượt mua)
 
6. Vòng quay Demon:
 
Giảm giá 50% Vòng quay Demon

*Chú ý:
- Chỉ được tham gia 1 lần trong thời gian sự kiện

 
7. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE bất kỳ (Dễ, Thường, Khó), tặng Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
8. Nhiệm vụ:
 
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung x1 hoàn 60KC
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần