Sự kiện

Event 18/05 - 25/05

16/08/2015

Event 18/05 - 25/05
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận New Holy Knight (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Color Knight Lv.7 (v.viễn)
- Dual Dragon Thorn Lv.9 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp 99KC:
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 18/05, nhận Đá Dragon Slayer *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 19/05, nhận Đá Dragon AK47 *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 20/05, nhận Đá Dragon AWP *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 21/05, nhận Đá Dragon M16A4 *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 22/05, nhận Đá Dragon Super V *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 23/05, nhận Đá Gold Dragon AK47 *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 24/05, nhận Đá Silver Dragon Super V *50
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 25/05, nhận Đá Dragon Barrett *70
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Thẻ tháng *1, Lựu đạn Dragon Lv.6 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận 1000KC
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Dual Dragon HV Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Lễ bao Ngọc B15 *1, Điểm cường hóa *5.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Dạ Tường (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. X2 thẻ tháng:
 
Trong thời gian sự kiện, những người chơi đã mua thẻ tháng sẽ nhận được 50 Kim Cương/ngày thay vì 25 Kim Cương/ngày
 
Sau thời gian sự kiện người chơi sẽ nhận được 25 Kim Cương/ngày như bình thường
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lần hoàn


 
5. X2 lật thẻ:
 
Trong thời gian sự kiện, lật thẻ PVE được X2 phần thưởng
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- X2 phần thưởng tối đa 3 lần/ngày


 
6. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
Giảm giá 70%:
- Lựu Đạn April
- Lựu Đạn Flash April
- Platinum AK47
- AK Gaming
- Phoenix QBZ03 Lv.4
- Phoenix D.E Lv.4
- P90 HPL Lv.9
- STRIKER HPL Lv.9
- Lễ bao đá Phoenix QBZ03
- Lễ bao đá Phoenix D.E
- Lễ bao đá P90 HPL
- Lễ bao đá STRIKER HPL
 
Shop chí tôn
 
Cập nhật:
- Ngọc Tăng sát thương C: 100KC (Không giới hạn số lượt mua)


 
7. Online tích lũy:
 
Online tích lũy đủ 30 phút, tặng Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
Online tích lũy đủ 60 phút, tặng Combo Giáp 8 (2 ngày)
 
Online tích lũy đủ 120 phút, tặng 30KC
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
8. Sinh nhật Bác Hồ:
 
Đăng nhập trong ngày 19/05, tặng:
- Dual Water Gun (v.viễn)
- Combo Giáp 8 (7 ngày)
 
*Chú ý:
- Duy nhất trong ngày 19/05/2021