Sự kiện

Event 18/02 - 25/02

16/08/2015

Event 18/02 - 25/02
 
1. Nạp bất kỳ:
 
18/02 – 24:00, 19/02: Nạp bất kỳ nhận Golden Storm Lv.6 (v.viễn)
 
00:00, 20/02 – 24:00, 21/02: Nạp bất kỳ nhận Combo Giáp 8 (5 ngày), Lục Baby Pink (5 ngày), VIP Dragon Gatling Gun (5 ngày)
 
00:00, 22/02 – 24:00, 23/02: Nạp bất kỳ nhận Storm Knight Lv.6 (v.viễn)
 
00:00, 24/02 – 15:00, 25/02: Nạp bất kỳ nhận 30 lượt quay vòng quay may mắn x1 miễn phí
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Storm Knight Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Golden Storm Lv.7 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC nhận Thẻ tháng *1
 
Nạp tích lũy đủ 300KC nhận thêm ngay 1000KC
 
Nạp tích lũy đủ 700KC nhận Demon Abyss Lv.9 (v.viễn), Lễ bao Đá Demon DM2 *1, Điểm cường hóa *1.000.000
Lễ bao Đá Demon DM2: Mở ra được chọn một trong các Đá Demon sau: Đá Demon AK47 *30, Đá Demon Kriss *30, Đá Demon Transformer *30, Đá Dual Demon Monster *30. Đá Demon Sword *30, Đá Demon AWP *30, Đá Demon Bow *30
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC nhận Dual Dragon Viking Lv.4 (v.viễn), Lễ bao Đá Dragon DR4 *1, Điểm cường hóa *3.000.000
Lễ bao Đá Dragon DR4: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Dragon sau: Đá Dragon AK47 *70, Đá Dragon M4A1 *70, Đá Dragon AWP *70, Đá Dragon P90 *70, Đá Striker Dragon *70, Đá Fire Dragon *70, Đá Dragon Gatlin *70, Đá Dragon Super V *70, Đá Dual – Desert Eagle *70
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC nhận Lễ bao Ngọc B10 *1, Danh dự *20.000, Điểm cường hóa *5.000.000
Lễ bao Ngọc B10: Mở ra được chọn 1 trong số các Ngọc sau: Ngọc tăng sát thương B *10, Ngọc tăng xạ trình B *10, Ngọc tăng tính ổn định B *10, Ngọc tăng hộ giáp B *10
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
- Lễ bao Đá Demon DM2, Lễ bao Đá Dragon DR4, Lễ bao Ngọc B10: Trang bị - Vào kho – Khác
- Đề nghị nhận lễ bao phải mở ngay, không được để qua ngày khác


 
4. X2 thẻ tháng:
 
Trong thời gian sự kiện, những người chơi đã mua thẻ tháng sẽ nhận được 50 Kim Cương / ngày thay vì 25 Kim Cương / ngày
 
Sau thời gian sự kiện người chơi sẽ nhận được 25 Kim Cương / ngày như bình thường
 
*Chú ý:
- Chỉ được tham gia trong thời gian sự kiện


 
5. Vòng quay may mắn:
 
Cập nhật Soar Dragon QBZ95 Lv.4 (v.viễn)
 
6. Vòng quay Siêu VIP:
 
Quay vòng quay Siêu VIP được hoàn lại 50% kim cương đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay
 
7. Shop:

【Shop trang bị】
 
【Giảm giá vật phẩm】
 
Demon AK47 Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 2690KC
 
Demon Kriss Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 2690KC
 
Demon Transformer Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 2690KC
 
Demon AWP Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 9999KC
 
Demon Sword Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 5000KC
 
Lễ bao đá Demon AK47 (3 đá): Giá gốc 600KC
 
Lễ bao đá Demon Kriss (3 đá): Giá gốc 600KC
 
Lễ bao đá Demon Transformer (3 đá): Giá gốc 600KC
 
Lễ bao đá Demon AWP (3 đá): Giá gốc 600KC
 
Lễ bao Đá Demon Sword (3 đá): Giá gốc 600KC


 
【Shop chí tôn】
 
【Cập nhật vật phẩm】
 
Lễ bao Chí tôn: Giá gốc 200KC. Mở ra nhận Combo Giáp 8 (3 ngày), Danh dự *1000
 
8. Đấu Rank:
 
Thắng 5 trận rank nhận 15KC
 
Thắng 10 trận rank nhận 30KC
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần


 
9. Online tích lũy:
 
Online tích lũy đủ 30 phút, nhận Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
Online tích lũy đủ 60 phút, nhận 10KC, Đá Gatling *2
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần