Sự kiện

Event 17/12 - 24/12

16/08/2015

Event 17/12 - 24/12
 
1. Nạp bất kỳ:
 
- 17/12/2019 - 24:00, 19/12/2019: Nạp bất kỳ nhận Mây Cười (v.viễn)
- 00:00, 20/12/2019 – 24:00, 22/12/2019: Nạp bất kỳ nhận Punish Knight Lv.4 (v.viễn)
- 00:00, 23/12/2019 – 24:00, 24/12/2019: Nạp bất kỳ nhận 30 lượt quay vòng quay may mắn x1 miễn phí
 
*Chú ý:
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp 50KC:
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 18/12 nhận Fierce Knight Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 19/12 nhận Storm Knight Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 20/12 nhận Flash Knight Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 21/12 nhận Dead Knight Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 22/12 nhận Evil Knight Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 23/12 nhận Dark Knight Lv.7 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC nhận thêm 100KC, đăng nhập các ngày sau để nhận thêm để nhận thêm phần thưởng:
- Đăng nhập đủ 2 ngày nhận thêm 150KC
- Đăng nhập đủ 3 ngày nhận thêm 250KC
- Đăng nhập đủ 4 ngày nhận thêm 400KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Dual Dragon Viking Lv.6 (v.viễn), Quay quân trang trung x10 được hoàn 100% kim cương (tối đa 2 lần)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Lễ bao 1712 *1, Điểm cường hóa *1.000.000
Lễ bao 1712: Mở ra được chọn 1 trong các đá sau: Silver Dragon Super V *10, Đá Xẻng VIP *10, Dual Dragon Viking *20, Đá Dragon QBZ95 *10
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận ngẫu nhiên 18 – 26 đá Silver Dragon Super V, Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Soar Dragon QBZ95 Lv.9 (v.viễn), Điểm cường  hóa *3.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và X2 nạp lần đầu


 
4. Shop:
 
【Shop Trang bị】
 
【Giảm giá 50% vật phẩm】
Combo nhân vật Spring: Giá gốc 998KC
Combo Ma thú: Giá gốc 1080KC
Sừng Demon: Giá gốc 360KC
Đuôi Demon: Giá gốc 360KC
Cánh Demon: Giá gốc 360KC
Kính Demon: Giá gốc 360KC


 
5. Đấu Rank:
 
Thắng 7 trận rank, nhận ngay 15KC, Thẻ hồi sinh *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
6. Đăng nhập nhận quà:
 
Mỗi ngày đăng nhập nhận ngẫu nhiên một trong các vật phẩm sau:
– 10KC
- Lựu đạn Flash (3 ngày)
- Điểm cường hóa *50.000
- PVE Destroyer (3 ngày)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần