Sự kiện

Event 17/11 - 24/11

16/08/2015

Event 17/11 - 24/11
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Demon Flame Lv.9 (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Demon Abyss (9 ngày)
- Dual Demon Quantum Lv.9
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp trong ngày:
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 17/11, nhận Đá Demon Bow *100
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 18/11, nhận Đá STRIKER HPL *100
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 19/11, nhận Đá Demon Transformers *100
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 20/11, nhận Đá Demon Sword *100
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 21/11, nhận Đá P90 HPL *100
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 22/11, nhận Đá Demon Kriss *100
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 23/11, nhận Đá Demon AK47 *100
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 24/11, nhận Đá Demon AWP *100
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận thêm 100KC, đăng nhập các ngày sau để nhận thêm để nhận thêm phần thưởng:
- Đăng nhập đủ 2 ngày nhận thêm 150KC
- Đăng nhập đủ 3 ngày nhận thêm 250KC
- Đăng nhập đủ 4 ngày nhận thêm 400KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Đá Dual Dragon Viking *30, Điểm cường hóa *500.000
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Đá Demon Abyss *50, Điểm cường hóa *1.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Đá Demon Flame *70, Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận 3000KC
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. X2 lật thẻ PVE:
 
Trong thời gian sự kiện, lật thẻ PVE được X2 phần thưởng
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- X2 phần thưởng tối đa 3 lần/ngày


 
5. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
Giảm giá 50%:
 
- Dual Demon Quantum Lv.9 (v.viễn): 2690KC
 
- Esports-Mechanic Core Lv.9 (v.viễn): 2690KC
 
- Demon Chasing Lv.9 (v.viễn): 2690KC
 
- Demon Blood Lv.9 (v.viễn): 2690KC
 
- Esports – Dual Panther Lv.9 (v.viễn): 2690KC
 
- Demon Plague Lv.9 (v.viễn): 2690KC


 
6. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận 30KC, Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
7. Đăng nhập nhận quà:
 
Đăng nhập trong ngày 20/11 tặng Mũ học sinh (7 ngày), Khăn đỏ (7 ngày), Bài kiểm tra (7 ngày), 3 tốt (7 ngày)
 
*Chú ý:
- Duy nhất trong ngày 20.11
- Nhân vật level 20 trở lên