Sự kiện

Event 17/09 - 24/09

16/08/2015

Event 17/09 - 24/09


1. Nạp bất kỳ:
 
- 17/09/2019 - 24:00, 18/09/2019: Nạp bất kỳ tặng Dead Knight lv4 (v.viễn)
- 19/09/2019 - 24:00, 20/09/2019: Nạp bất kỳ, quay Vòng quay may mắn x10 hoàn 100%KC (áp dụng 1 lần)
- 21/09/2019 - 24:00, 22/09/2019: Nạp bất kỳ tặng Kẹo hồ lô (v.viễn)
- 23/09/2019 - 15:00, 24/08/2019: Nạp bất kỳ tặng Mũ hổ (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Không tính nạp thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:
 
- Nạp bất kỳ đủ 5 ngày tặng Dead Knight lv7 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Không tính nạp thẻ tháng
 
3. Nạp tích lũy:
 
- Nạp tích lũy đủ 100KC tặng thêm 100KC, đăng nhập các ngày sau để nhận thêm để nhận thêm phần thưởng:
 + Đăng nhập đủ 2 ngày nhận thêm 150KC
 + Đăng nhập đủ 3 ngày nhận thêm 250KC
 + Đăng nhập đủ 4 ngày nhận thêm 400KC
 
- Nạp tích lũy đủ 300KC tặng Thẻ chí tôn (Quý)
  Quay Quân trang trung x10 được hoàn 100%KC (áp dụng 1 lần)
 
- Nạp tích lũy đủ 700KC tặng Dragon Dual Autumn lv9 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000
 
- Nạp tích lũy 1500KC tặng Balo Autumn (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
- Nạp tích lũy đủ 3000KC tặng Ngọc Sát thương B*10, Danh dự *10.000, Điểm cường hóa *3.000.000
 
*Chú ý:
- Không tính nạp thẻ tháng và X2 nạp lần đầu


 
4. Quân trang trung:
 
- Quay Quân trang trung x10 5 lần tặng Combo Giáp 8 (15 ngày)
- Quay Quân trang trung x10 10 lần tặng Ngọc Sát thương B *5


 
5. Vòng quay Siêu VIP:
 
- Quay Vòng quay Siêu VIP sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay
 
6. Vòng quay may mắn:
 
- Cập nhật vũ khí Dragon Dual Autumn lv9 (v.viễn)


 
7. Shop:
 
*Shop trang bị:
- Cập nhật các item sau:
 + Balo Thỏ hồng (v.viễn): 1500KC
 + AK47 – Saibo lv9 (v.viễn): 1000KC
 + Phoenix D.E lv4 (v.viễn): 1980KC
 + Phoenix QBZ03 lv4 (v.viễn): 2368KC
 + Lễ bao Đá Phoenix D.E: 300KC. Mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
  - Đá Phoenix D.E *2
  - Đá Phoenix D.E *3
  - Đá Phoenix D.E *4
 + Lễ bao Đá Phoenix QBZ03: 300KC. Mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
  - Đá Phoenix QBZ03 *2
  - Đá Phoenix QBZ03 *3
  - Đá Phoenix QBZ03 *4
 + Giảm giá 50% Lựu Đạn April (v.viễn): Giá gốc 1000KC
 + Giảm giá 50% Lựu Đạn Flash April (v.viễn): Giá gốc 1000KC
 + Giảm giá 50% Platinum AK47 (v.viễn): Giá gốc 2000KC
 + Giảm giá 50% AK Gaming (v.viễn): Giá gốc 1500KC
 + Giảm giá 50% Rabbit Gun (v.viễn): Giá gốc 690KC
 
*Shop chí tôn:
- Cập nhật các item sau:
 + Demon Abyss lv9 (v.viễn): 2690KC
 + Dual Dragon Panther lv9 (v.viễn): 2368KC


 
8. Đấu Rank:
 
Thắng 5 trận rank, nhận ngay 10KC, Thẻ hồi sinh *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
9. Online tích lũy:
 
- Online tích lũy đủ 60 phút tặng Đao Huyễn Quang (1 ngày), Combo Giáp 6 (1 ngày)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần