Sự kiện

Event 17/03 - 24/03

16/08/2015

Event 17/03 - 24/04
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Dark Knight Lv.5 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày nhận Dragon AK47 Lv.4 (v.viễn)
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày nhận Đá Dragon AK47 *10
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và X2 nạp lần đầu
 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Thẻ tháng *1, Thẻ tuần *1
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Ngọc Tăng sát thương B*1, Quay Quân trang trung x10 được hoàn 100% KC (áp dụng 1 lần)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, Combo Giáp 8 (15 ngày), Lễ bao 0402 *1, Điểm cường hóa *1.000.000
Lễ bao 0402: Mở ra được chọn 1 trong các đá sau: Silver Dragon Super V *10, Đá Xẻng VIP *10, Dual Dragon Viking *20, Đá Soar Dragon QBZ95 *10
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Lễ bao Ngọc B5 *1, Điểm cường hóa *2.000.000
Lễ bao Ngọc B5: Mở ra được chọn 1 trong số các Ngọc sau: Ngọc tăng sát thương B *5,  Ngọc tăng xạ trình B *5, Ngọc tăng tính ổn định B *5, Ngọc tăng hộ giáp B *5
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận 1000KC, Demon Flame Lv.M (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và X2 nạp lần đầu
- Lễ bao 0402, Lễ bao Ngọc B5: Trang bị - Vào kho – Khác
- Nhận lễ bao phải mở ngay


 
4. X2 thẻ tháng:
 
Trong thời gian sự kiện, những người chơi đã mua thẻ tháng sẽ nhận được 50 Kim Cương/ngày thay vì 25 Kim Cương/ngày
 
Sau thời gian sự kiện người chơi sẽ nhận được 25 Kim Cương/ngày như bình thường


 
5. Vòng quay Demon:

Quay Vòng quay Demon sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay


 
6. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
【Giảm giá 50%】
 
Demon AK47 Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 2690KC
 
Demon Kriss Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 2690KC
 
Demon Transformer Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 2690KC
 
Demon AWP Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 9999KC
 
Demon Sword Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 5000KC
 
Lễ bao đá Demon AK47 (3 đá): Giá gốc 600KC
 
Lễ bao đá Demon Kriss (3 đá): Giá gốc 600KC
 
Lễ bao đá Demon Transformer (3 đá): Giá gốc 600KC
 
Lễ bao đá Demon AWP (3 đá): Giá gốc 600KC
 
Lễ bao Đá Demon Sword (3 đá): Giá gốc 600KC


 
7. Hoàn thành nhiệm vụ:
 
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung X1 hoàn 60KC (00:00, 18.03.2020)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần