Sự kiện

Event 16/07 - 23/07

16/08/2015

Event 16/07 - 23/07
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ tặng Dead Knight lv4 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày tặng Dead Knight lv7 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp tích lũy:
 
- Nạp tích lũy đủ 100KC tặng Thẻ tháng *1, Combo giáp 8 (3 ngày)
- Nạp tích lũy đủ 300KC tặng 1000KC
- Nạp tích lũy đủ 700KC tặng Sát thương B *1, Lễ bao Dragon DE *1
- Nạp tích lũy đủ 1500KC tặng Ngọc Tăng sát thương B *5, Điểm cường hóa *1.000.000
- Nạp tích lũy đủ 3000KC tặng Silver Dragon Super V lv9 (v.viễn), Điểm cường hóa *3.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và X2 nạp lần đầu
- Lễ bao Dragon DE (Mở ra được chọn một trong số các đá Dragon sau: Đá Dragon AK47 *18, Đá Dragon AWP *18, Đá Dragon M4A1 *18, Đá Dragon Super V *18)


 
4. Quân trang trung:
- Quay quân trang Trung x10 1 lần nhận ngay Silver Dragon Super V lv4 (v.viễn)
- Quay quân trang Trung x10 5 lần nhận ngay Silver Dragon Super V lv7 (v.viễn)


 
5. Vòng quay Siêu VIP:
 
Giảm giá 50% vòng quay Siêu VIP
 
6. Shop:
 
a. Shop trang bị
 
Giảm giá 50% lễ bao Dead Knight: Giá gốc 200KC, mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- Đá Dead Knight *3
- Đá Dead Knight *5
- Đá Dead Knight *7
Giảm giá 50% lễ bao đá Dragon P90: giá gốc 600KC, mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- Đá Dragon P90 *2
- Đá Dragon P90 *3
- Đá Dragon P90 *4
Giảm giá 50% lễ bao đá Striker Dragon: Giá gốc 600KC, mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- Đá Striker Dragon *2
- Đá Striker Dragon *3
- Đá Striker Dragon *4
Striker Dragon level 4 (v.viễn): 333KC
Dragon P90 level 4 (v.viễn): 333KC


 
b. Shop chí tôn
 
Lễ bao Silver Dragon Super V (3 đá): 333KC
Lễ bao Xẻng VIP (3 đá): 333KC
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lần mua
 
7. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận ngay Đá Gatlin Gun *2, Thẻ tiến công *2
 
8. Online tích lũy:
 
Online tích lũy đủ 30 phút, tặng Thẻ hồi sinh *5
Online tích lũy đủ 60 phút, tặng 10KC, Đá Gatlin Gun *1