Sự kiện

Event 16/06 - 23/06

16/08/2015

Event 16/06 - 23/06
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Dual Demon Monster (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 50KC
- 200KC
- 500KC
- Silver Dragon Super V - IX (10 ngày)
- Phantom Knight Lv.7 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp 50KC:
 
- Nạp đủ 50KC trong ngày 16/06 nhận Đá Fierce Knight *30
 
- Nạp đủ 50KC trong ngày 17/06 nhận Đá Punish Knight *30
 
- Nạp đủ 50KC trong ngày 18/06 nhận Đá Flash Knight *30
 
- Nạp đủ 50KC trong ngày 19/06 nhận Đá Dead Knight *30
 
- Nạp đủ 50KC trong ngày 20/06 nhận Đá Holy Knight *30
 
- Nạp đủ 50KC trong ngày 21/06 nhận Đá Dark Knight *30
 
- Nạp đủ 50KC trong ngày 22/06 nhận Đá Storm Knight *30
 
- Nạp đủ 50KC trong ngày 23/06 nhận Đá Holar Knight *30
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
3. Nạp tích lũy:
 
- Nạp tích lũy đủ 100KC nhận thêm 100KC, đăng nhập các ngày sau để nhận thêm để nhận thêm phần thưởng:
 + Đăng nhập đủ 2 ngày nhận thêm 150KC
 + Đăng nhập đủ 3 ngày nhận thêm 250KC
 + Đăng nhập đủ 4 ngày nhận thêm 400KC
 
- Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Combo Dragon: Dragon AK47 Lv.7 (v.viễn), Dragon M4A1 Lv.7 (v.viễn), Dragon AWP Lv.7 (v.viễn)
 
- Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Demon Chasing Lv.9 (v.viễn), Quay quân trang trung x10 được hoàn 100%KC (tối đa 2 lần)
 
- Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Dual Dragon HV Lv.M (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
- Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá Demon Chasing *100, Điểm cường hóa *5.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Vòng quay Siêu VIP:
 
Quay Vòng quay Siêu VIP sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay


 
5. Vòng quay may mắn:
 
Cập nhật Demon Chasing Lv.9 (v.viễn) vào Vòng quay may mắn
 
6. X2 lật thẻ PVE:
 
Trong thời gian sự kiện, lật thẻ PVE được X2 phần thưởng
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- X2 phần thưởng tối đa 3 lần/ngày


 
7. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
Giảm giá 50% vật phẩm:
 
- Phoenix QBZ03 Lv.4 (v.viễn): Giá gốc 2368KC
 
- Phoenix D.E Lv.4 (v.viễn): Giá gốc 1980KC
 
- P90 HPL Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 3000KC
 
- STRIKER HPL Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 3000KC
 
- Lễ bao đá Phoenix QBZ03: Giá gốc 300KC
 
- Lễ bao đá Phoenix D.E: Giá gốc 300KC
 
- Lễ bao đá P90 HPL: Giá gốc 600KC
 
- Lễ bao đá STRIKER HPL: Giá gốc 600KC
 
8. Hoàn thành nhiệm vụ:
 
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung X1 hoàn 60KC (00:00, 17/06/2020)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần