Sự kiện

Event 16/02 - 23/02

16/08/2015

Event 16/02 - 23/02
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Dragon QBZ95 Silver Lv.9 (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 50KC
- 100KC
- 500KC
- Dragon QBZ95 Silver (9 ngày)
- Esports-Dual Panther Lv.M (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp trong ngày:
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 16/02, nhận Đá Demon Laser *100
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 17/02, nhận Đá STRIKER HPL *100
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 18/02, nhận Đá Demon Transformers *100
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 19/02, nhận Đá Demon Blood *100
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 20/02, nhận Đá P90 HPL *100
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 21/02, nhận Đá Demon Kriss *100
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 22/02, nhận Đá Demon AK47 *100
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 23/02, nhận Đá Demon Chasing *100
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 50KC, nhận Lựu đạn Hoa hồng (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Dual Dragon HV Lv.7 (v.viễn), Dao Hello Kitty (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Dual Dragon Viking Lv.9 (v.viễn), Quay quân trang trung x10 được hoàn kim cương (tối đa 1 lần), Điểm cường hóa *1.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Dual Dragon Thorn Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Đá Dual Dragon HV *80, Điểm cường hóa *5.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá Dual Dragon Thorn *120, , Điểm cường hóa *10.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Quân trang trung:
 
Quay quân trang trung x10 5 lần nhận Đá Lựu đạn Dragon *30
 
Quay quân trang trung x10 10 lần nhận Đá Red Dragon QBZ03 *50
 
Quay quân trang trung x10 15 lần nhận Đá Soar Dragon QBZ95 Silver *70
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần


 
5. Online tích lũy:
 
Online tích lũy đủ 30 phút, tặng Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
Online tích lũy đủ 60 phút, tặng Combo Giáp 8 (2 ngày)
 
Online tích lũy đủ 120 phút, tặng 30KC
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần