Sự kiện

Event 15/12 - 22/12

16/08/2015

Event 15/12 - 22/12
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Lục Baby Pink (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- VIP Striker Dragon (9 ngày)
- P90 HPL Lv.M (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp 99KC:
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 15/12, nhận Đá Demon Bow *100
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 16/12, nhận Đá STRIKER HPL *100
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 17/12, nhận Đá Demon Transformers *100
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 18/12, nhận Đá Demon Sword *100
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 19/12, nhận Đá P90 HPL *100
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 20/12, nhận Đá Demon Kriss *100
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 21/12, nhận Đá Demon AK47 *100
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 22/12, nhận Đá Demon AWP *100
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận thêm 100KC, đăng nhập các ngày sau để nhận thêm để nhận thêm phần thưởng:
- Đăng nhập đủ 2 ngày nhận thêm 150KC
- Đăng nhập đủ 3 ngày nhận thêm 250KC
- Đăng nhập đủ 4 ngày nhận thêm 400KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Demon Abyss Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *500.000
 
Nạp tích lũy 700KC, nhận Dragon Sky G36 Lv.7 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Đá Demon Flame *70, Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận thêm 3000KC
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Vòng quay Siêu VIP:
 
Quay Vòng quay Siêu VIP sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay


 
5. Vòng quay may mắn:
 
Cập nhật vũ khí Dragon Sky G36 Lv.M


 
6. Shop:
 
a. Shop trang bị:
 
Giảm giá 70%:
 
Dual Demon Quantum Lv.9 (v.viễn): 2690KC
Esports-Mechanic Core Lv.9 (v.viễn): 2690KC
Demon Chasing Lv.9 (v.viễn): 2690KC
Demon Blood Lv.9 (v.viễn): 2690KC
Esports – Dual Panther Lv.9 (v.viễn): 2690KC
Demon Plague Lv.9 (v.viễn): 2690KC
 
b. Shop chí tôn
 
Cập nhật:
 
Ngọc Tăng sát thương C: 100KC (Không giới hạn số lượt mua)
 
7. Online tích lũy:
 
Online tích lũy đủ 30 phút, tặng Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
Online tích lũy đủ 60 phút, tặng Combo Giáp 8 (2 ngày)
 
Online tích lũy đủ 120 phút, tặng 30KC
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần