Sự kiện

Event 15/10 - 22/10

16/08/2015

Event 15/10 - 22/10
 
1. Nạp bất kỳ:
 
- Nạp bất kỳ nhận Dark Knight lv4 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
- Nếu đã có vũ khí sẽ chuyển thành 4 đá


 
2. Nạp trong ngày:
 
- Mỗi ngày nạp đủ 50KC nhận Đá Lựu đạn Knight *5, Điểm cường hóa *50.000
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
3. Nạp tích lũy:
 
- Nạp tích lũy đủ 100KC nhận thêm 100KC, đăng nhập các ngày sau để nhận thêm để nhận thêm phần thưởng:
 + Đăng nhập đủ 2 ngày nhận thêm 150KC
 + Đăng nhập đủ 3 ngày nhận thêm 250KC
 + Đăng nhập đủ 4 ngày nhận thêm 400KC
 
- Nạp tích lũy đủ 300KC nhận Lễ bao Đá Knight K2 *1
  Lễ bao Đá Knight K2: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Knight sau: Đá Dark Knight *30, Đá Dead Knight *30, Đá Storm Knight *30, Đá Punish Knight *30, Đá Firce Knight *30, Đá Flash Knight *30, Đá Evil Knight *30
 
- Nạp tích lũy đủ 700KC nhận Đá Silver Dragon Super V *10, Quay quân trang trung x10 miễn phí 2 lần
 
- Nạp tích lũy đủ 1500KC nhận Silver Dragon Super V lv7 (v.viễn), Danh dự *5.000
 
- Nạp tích lũy đủ 3000KC nhận Ngọc Tăng sát thương B *10, Điểm cường hóa * 5.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
- Lễ bao Đá Knight K2: Trang bị -> Vào kho -> Khác


 
4. Quân trang trung:
 
- Quay quân trang trung x10 5 lần nhận Đá Silver Dragon Super V *5
- Quay quân trang trung x10 10 lần nhận Đá Silver Dragon Super V *20
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần


 
5. Vòng quay may mắn:
 
- Cập nhật vũ khí Silver Dragon Super V lv7 (v.viễn)


 
6. Vòng quay Siêu VIP:
 
- Hoàn 50% KC khi quay Vòng quay Siêu VIP
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay
- Quay xong mới được hoàn KC
 
7. Shop:
 
- Shop trang bị:
 
 + Khu vực VIP: Giảm giá 30% các vật phẩm sau
 
   1. Demon Flame: Giá gốc 5000KC
   2. Silver Dragon Super V: Giá gốc 2368KC
   3. Lễ bao Demon Flame: Giá gốc 400KC
 
 + Khu vực HOT: Giảm giá 50% các vật phẩm sau:
 
   1. Lựu Đạn April: Giá gốc 1000KC
   2. Lựu Đạn Flash April: Giá gốc 1000KC
   3. Platinum AK47: Giá gốc 2000KC
   4. AK Gaming: Giá gốc 1500KC
   5. Mũ Khỉ: Giá gốc 240KC
   6. Balo Khỉ: Giá gốc 240KC
   7. Đuôi Khỉ: Giá gốc 240KC
   8. Khăn Khỉ: Giá gốc 240KC
 
- Shop chí tôn:
 
 + Lễ bao Chí tôn: Giá gốc 200KC. Mở ra nhận Combo Giáp 8 (3 ngày), Danh dự *1000
 
8. Đấu PVE:
 
- Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận ngay Đá Gatlin Gun *2
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần