Sự kiện

Event 14/09-21/09

16/08/2015

Event 14/09-21/09
1.Nạp bất kỳ:
Nạp bất kỳ nhận Dual Demon Quantum (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Silver Dragon Super V Lv.4 (v.viễn)
- Esports-Dual Panther Lv.M (v.viễn)
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2.Nạp đủ ngày:
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Đá Golden Dead *10
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Đá Golden Dead *20
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp tích lũy:
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Red Dragon QBZ03 Lv.7 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Đá Dragon Sky G36 *30, Điểm cường hóa *2.000.000
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Esports – Rainbow Lv.M (v.viễn), Điểm cường hóa *3.000.000
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Lễ bao Ngọc B15 *1, Điểm cường hóa *5.000.000
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá lựu đạn Dragon *100, Điểm cường hóa *10.000.000
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
4.Quân trang trung:
Quay quân trang trung X10 hoàn 50% KC đã quay
*Chú ý:
- Không giới hạn số lần hoàn
5.Vòng quay may mắn:
Cập nhật Soar Dragon QBZ95 Silver Lv.9 (v.viễn)