Sự kiện

Event 14/07 - 21/07

16/08/2015

Event 14/07 - 21/07
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Demon Gatlin Gun (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 50KC
- 100KC
- 200KC
- Demon Gatlin Gun (10 ngày)
- Demon Chasing Lv.9 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp 50KC:
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 14/07 nhận Đá Fierce Knight *30
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 15/07 nhận Đá Punish Knight *30
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 16/07 nhận Đá Flash Knight *30
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 17/07 nhận Đá Dead Knight *30
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 18/07 nhận Đá Holy Knight *30
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 19/07 nhận Đá Dark Knight *30
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 20/07 nhận Đá Storm Knight *30
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 21/07 nhận Đá Holar Knight *30
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC nhận Lễ bao Đá Dragon 2801 *1, Phantom Knight Lv.4 (v.viễn)
 
Lễ bao Đá Dragon 2801: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Dragon sau: Đá Dragon AK47 *20, Đá Dragon M4A1 *20, Đá Dragon AWP *20, Đá Dragon P90 *20, Đá Striker Dragon *20, Đá Fire Dragon *20, Đá Dragon Gatlin *20, Đá Dragon Super V *20, Đá Dual – Desert Eagle *20, Đá Gold Dragon AK47 *20, Đá Dragon M16A4 *20

 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Lễ bao Đá Knight K3 *1, Điểm cường hóa *1.000.000

Lễ bao Đá Knight K3: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Knight sau: Đá Dark Knight *70, Đá Dead Knight *70, Đá Storm Knight *70, Đá Punish Knight *70, Đá Firce Knight *70, Đá Flash Knight *70, Đá Evil Knight *70

 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Lễ bao Demon 3006 *1, Điểm cường hóa *2.000.000, Demon Chasing Lv.9 (v.viễn)

Lễ bao Demon 3006: Mở ra được chọn 1 trong các item sau: Đá Demon Blood *100, Đá Demon Chasing *100, Đá Demon Abyss *100

 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Danh dự *20.000, Điểm cường hóa *3.000.000, Demon Flame Lv.M (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Ngọc tăng sát thương B *5, Điểm cường hóa *5.000.000, Đá Demon Flame *100
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
- Lễ bao: Trang bị - Vào kho – Khác. Nhận xong phải sử dụng ngay


 
4. Quân trang trung:
 
Quay quân trang trung X10 hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lần hoàn


 
5. Vòng quay Siêu VIP:
 
Quay Vòng quay Siêu VIP sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay
 
6. Shop:

Shop trang bị:
 
Giảm giá 50% item:
 
Phoenix QBZ03 Lv.4 (v.viễn): Giá gốc 2368KC
 
Phoenix D.E Lv.4 (v.viễn): Giá gốc 1980KC
 
P90 HPL Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 3000KC
 
STRIKER HPL Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 3000KC
 
Lễ bao đá Phoenix QBZ03: Giá gốc 300KC
 
Lễ bao đá Phoenix D.E: Giá gốc 300KC
 
Lễ bao đá P90 HPL: Giá gốc 600KC
 
Lễ bao đá STRIKER HPL: Giá gốc 600KC
 
7. Hoàn thành nhiệm vụ:
 
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung X1 hoàn 60KC (00:00, 15/07/2020)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần