Sự kiện

Event 14/05 - 20/05

16/08/2015

Event 14/05 - 20/05
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ nhận ngay Dark Knight lv4 (v.viễn), Thẻ tuần *1
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính thẻ tháng
 
 
2. Nạp đủ 3 ngày:
 
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ đủ 3 ngày nhận ngay Phoenix QBZ03 lv4 (v.viễn), 5 lượt vòng quay may mắn miễn phí
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính thẻ tháng
 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 50KC nhận ngay Balo Captaion America (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 100KC nhận ngay Thẻ tháng *1, Đá Phoenix QBZ03 *10 
 
Nạp tích lũy đủ 300KC nhận ngay Dark Knight lv7 (v.viễn), Ngọc tăng sát thương B *1
 
Nạp tích lũy đủ 700KC nhận ngay Dragon Super V lv7 (v.viễn), Điểm cường hóa *500.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC nhận ngay Ngọc tăng sát thương B *5, Điểm cường hóa *1.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC nhận ngẫu nhiên 26 - 34 Đá Phoenix QBZ03, Điểm cường hóa *2.000.000
 
*Chú ý:
 - Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
 - Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
4. Shop trang bị:
Giảm giá vật phẩm ( tặng được)
 
Giảm giá 50% lễ bao Dark Knight: 100KC ( giá gốc 200KC), mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
+ đá Dark Knight*3
+ đá Dark Knight*5
+ đá Dark Knight*7
 
 
5. Shop Chí Tôn:
Cập nhật vật phẩm mới ( không tặng được):
 
Ngọc Tăng sát thương C: 100KC ( không giới hạn số lượt mua)
 
Lễ bao Phoenix QBZ03 (3 đá): 333KC (được mua tối đa 3 lần)
 
Lễ bao Phoenix D.E  (3 đá): 333KC (được mua tối đa 3 lần)
 
6. X2 Thẻ tháng:
 
Trong thời gian sự kiện, những người chơi đã mua thẻ tháng sẽ nhận được 50 Kim Cương / ngày (x2) thay vì 25 Kim Cương / ngày.
Sau thời gian sự kiện người chơi sẽ nhận được 25 Kim Cương / ngày như bình thường
 
*Chú ý:
- Chỉ áp dụng trong thời gian sự kiện
 
 
7. Vòng quay may mắn:
 
Cập nhật vũ khí Phoenix QBZ03 lv9 (v.viễn) thay thế Flash Knight lv7 (v.viễn)
 
X2 tỉ lệ khi quay vòng quay may mắn
 
*Chú ý:
- Chỉ áp dụng trong thời gian sự kiện
 
 

 
8. Vòng quay Siêu VIP:
 
Hoàn 50% KC khi quay vòng quay Siêu VIP
 
*Chú ý:
- Chỉ áp dụng trong thời gian sự kiện
- Không giới hạn số lượt quay trong ngày
 
9. Đấu Rank:
 
Hoàn thành 3 trận đấu Rank nhận 1 lượt vòng quay may mắn miễn phí
Hoàn thành 5 trận đấu Rank nhận ngay 10KC
 
*Chú ý:
- Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
10. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE bất kỳ nhận ngay đá Fierce Knight *1
 
*Chú ý:
- Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần