Sự kiện

Event 14/04 - 21/04

16/08/2015

Event 14/04 - 21/04
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Dead Knight Lv.4 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Đá Dead Knight *6
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Đá Dead Knight *18
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Thẻ Tháng *1
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận thêm 1000KC
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Lựu đạn Dragon Lv.7 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Đá Dual Dragon HV *20, Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận thêm 2000KC
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và X2 nạp lần đầu


 
4. Vòng quay Hero:
 
Quay Vòng quay Hero sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay
 
5. Vòng quay may mắn:
 
Cập nhận Silver Dragon Super V Lv.7 (v.viễn) vào Vòng quay may mắn


 
6. Shop:
 
 
【Giảm giá vật phẩm】
 
Dragon Barrett Lv.4 (v.viễn): Giá gốc 2368KC
 
Lễ bao Đá Dragon P90: Giá gốc 2368KC
 
Lễ bao Đá Dragon Gatlin Gun Lv.4 (v.viễn): 2368KC
 
Lễ bao Đá Dragon Barrett: Giá gốc 2368KC


 
【Shop chí tôn】
 
【Cập nhật vật phẩm】
 
Lễ bao Demon Flame: 180KC
 
7. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận 10KC, Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần