Sự kiện

Event 14/01 - 21/01

16/08/2015

Event 14/01 - 21/01
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Lựu đạn Knight Lv.4 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Lựu đạn Knight Lv.7 (v.viễn), Điểm cường hóa *200.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp trong ngày:
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 15/01 nhận Fierce Knight Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 16/01 nhận Punish Knight Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 17/01 nhận Flash Knight Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 18/01 nhận Dead Knight Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 19/01 nhận Holy Knight Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 20/01 nhận Dark Knight Lv.7 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC nhận thêm 100KC, đăng nhập các ngày sau để nhận thêm để nhận thêm phần thưởng:
- Đăng nhập đủ 2 ngày nhận thêm 150KC
- Đăng nhập đủ 3 ngày nhận thêm 250KC
- Đăng nhập đủ 4 ngày nhận thêm 400KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC nhận Lễ bao Đá Dragon 1401 *1, Điểm cường hóa *500.000
 
Lễ bao Đá Dragon 1401: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Dragon sau:
- Đá Dragon AK47 *20
- Đá Dragon M4A1 *20
- Đá Dragon AWP *20
- Đá Dragon P90 *20
- Đá Striker Dragon *20
- Đá Fire Dragon *20
- Đá Dragon Gatlin *20
- Đá Dragon Super V *20
- Đá Dual – Desert Eagle *20
- Đá Gold Dragon AK47 *20
- Đá Dragon M16A4 *20
 
Nạp tích lũy đủ 700KC nhận Demon Abyss Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC nhận ngẫu nhiên 18 – 26 đá Silver Dragon Super V, Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC nhận 1000KC, Xẻng VIP Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *3.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
- Lễ bao Đá Dragon 1401: Trang bị - Vào Kho – Khác. Nhận xong đề nghị mở ngay


 
5. Vòng quay Siêu VIP:
 
Quay vòng quay Siêu VIP được hoàn lại 50% kim cương đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay


 
6. Shop:
 
【Shop Trang bị】
 
【Cập nhật vật phẩm】
 
Lễ bao Đá Dragon Gatlin Gun: 2368KC. Mở ra nhận đá Dragon Gatlin Gun *20
 
Lễ bao Đá Dragon P90: 2368KC. Mở ra nhận đá Dragon P90 *20
 
【Giảm giá 70%】
 
Dual Dragon Panther: Giá gốc 2368KC
 
Lễ bao Đá Dual Dragon Panther: Giá gốc 600KC
 
Lễ bao Đá Fire Dragon: Giá gốc 2368KC
 
Lễ bao Đá Blood Dragon: Giá gốc 2368KC
 
Lễ bao Đá Dragon Bow: Giá gốc 2368KC
 
【Shop Chí tôn】
 
【Cập nhật vật phẩm】
 
Lễ bao Đá Demon Abyss: 300KC
 
Lễ bao Xẻng VIP (3 đá): 333KC (Được mua tối đa 3 lần)


 
7. Hoàn thành nhiệm vụ:
 
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung x1 hoàn 60KC (Áp dụng từ 00:00, 15/01/2020)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần