Sự kiện

Event 13/11 - 19/11

16/08/2015

Event 13/11 –19/11
 
Xin chào các xạ thủ
 
Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện tuần này 13/11 - 19/11
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện
 
1. Nạp bất kỳ
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ nhận ngay Dead Knight level 4 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
2. Nạp tích lũy
 
Nạp tích lũy đủ 50KC ( 50.000VNĐ) nhận ngay Dragon AK47 level 4 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 100KC ( 100.000VNĐ) nhận thêm ngay 400KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC ( 300.000VNĐ) nhận ngay ngọc Tăng Sát Thương B*1 và combo giáp 8 ( 7 ngày) gồm Mũ Flame Dragon ( 7 ngày, Giáp Flame Dragon ( 7 ngày), Giầy Flame Dragon ( 7 ngày)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC (700.000VNĐ) nhận ngay 800KC và Dragon Bow level 4 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC (1.500.000VNĐ) nhận ngay Dragon AK47 level 7 (v.viễn) và 1.000.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC (3.000.000VNĐ) nhận thêm ngay 5000KC
 
Nạp tích lũy đủ 5000KC (5.000.000VNĐ) nhận ngay nhân vật mới "Chị Phượng"
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
3. Ưu đãi vòng quay Siêu VIP
Hoàn 30% KC cho toàn bộ lượt quay vòng quay Siêu VIP
 
Chú ý:
Chỉ áp dụng trong thời gian sự kiện
 
4. Ưu đãi quân trang Trung
 
Hoàn 50%KC khi quay quân trang Trung x10 ( tối đa 10 lần)
Ví dụ: quay hết 518KC, sau đó sẽ hoàn trả 259KC
 
Chú ý
Chỉ hoàn 50% KC tối đa 10 lần trong thời gian sự kiện
Từ lần thứ 11 trở đi sẽ không hoàn 50% KC nữa
 
 
 
5. Shop Chí Tôn: 
 
Cập nhật vật phẩm mới ( không tặng được):
Lễ bao Golden Storm ( 3 đá): 333KC ( mua tối đa 3 lần)
Golden Storm level 4 (v.viễn): 1740KC
Lựu Đạn Knight level 7 ( v.viễn): 6666KC

Chú ý:
Đã có Lựu Đạn Knight cấp độ bất kỳ sẽ không thể mua Lựu Đạn Knight level 7
 
 
6. Shop: 
 
Giảm giá vật phẩm mới ( tặng được):
Giảm giá 50% lễ bao đá Dead Knight: 100KC ( giá gốc 200KC), mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
+ đá Dead Knight*3
+ đá Dead Knight*5
+ đá Dead Knight*7
 
Giảm giá 50% lễ bao Blood Dragon: 300KC ( giá gốc 600KC), mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
+ đá Blood Dragon*3
+ đá Blood Dragon*4
+ đá Blood Dragon*5
 
 
Cập nhật vật phẩm mới ( tặng được): 
Gold Dragon AK47 level 4 (v.viễn): 2368KC
Blood Dragon level 4 (v.viễn): 1980KC
 
Chú ý:
Đã sở hữu vật phẩm sẽ không thể mua hoặc nhận được quà tặng từ người chơi khác
Chỉ giảm giá khi mua, tặng bạn bè giá gốc
 
7. Đấu Rank
 
Chiến thắng 3 trận đấu Rank Thường nhận ngay combo giáp 6 (1 ngày) gồm Mũ PASGT-IV ( 1 ngày), Giáp siêu phân tử ( 1 ngày), Giầy linh hoạt ( 1 ngày)
 
Chiến thắng 5 trận đấu Rank Thường nhận ngay 10KC
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
8. Đấu PVE
Hoàn thành 3 trận đấu PVE Siêu Khó nhận ngay đá Fierce Knight*1
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần