Sự kiện

Event 13/08 - 20/08

16/08/2015

Event 13/08 – 20/08

1. Nạp bất kỳ:

Nạp bất kỳ tặng Dead Knight lv4 (v.viễn)

*Chú ý:
- Không tính Thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:

Nạp bất kỳ đủ 5 ngày tặng Dead Knight lv7 (v.viễn), Kim cương *50

*Chú ý:
- Không tính Thẻ tháng

3. Nạp tích lũy:

Nạp tích lũy đủ 100KC, tặng Thẻ tháng *1

Nạp tích lũy đủ 300KC, tặng 1000KC

Nạp tích lũy đủ 700KC, tặng Dual Demon Monster lv9 (v.viễn)

Nạp tích lũy đủ 1500KC, tặng Lễ bao Demon

Nạp tích lũy đủ 3000KC, tặng Demon Abyss lv M (v.viễn), Điểm cường hóa *5,000,000

*Chú ý:
- Không tính Thẻ tháng và X2 nạp lần đầu
- Lễ bao Demon: Mở ra được chọn một trong các Đá Demon sau: Đá Demon AK47 *20, Đá Demon Kriss *20, Đá Demon Transformer *20, Đá Dual Demon Monster *20, Đá Demon Sword *20, Đá Demon AWP *20, Đá Demon Bow *20


 
4. Vòng quay may mắn:

Cập nhật Demon Abyss lv9 (v.viễn) vào Vòng quay may mắn

X2 tỉ lệ khi quay vòng quay may mắn


 
5. Vòng quay Demon:

Hoàn 50% KC khi quay Vòng quay Demon

6. Shop:

Shop trang bị

Giảm giá 50% các vật phẩm sau

Demon AK47
Demon Kriss
Demon Transformer
Demon AWP
Demon Sword
Lễ bao đá Demon AK47
Lễ bao đá Demon Kriss
Lễ bao đá Demon Transformer
Lễ bao đá Demon AWP
Lễ bao Đá Demon Sword


 
Shop chí tôn

Câp nhật vật phẩm sau

Lễ bao Demon Abyss (3 đá): 600KC (Không giới hạn số lượt mua)

7. Nhiệm vụ hàng ngày:

Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung x1 hoàn 60KC