Sự kiện

Event 13/04 - 20/04

16/08/2015

Event 13/04 - 20/04
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Dual Demon Monster (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Silver Dragon Super V Lv.4 (v.viễn)
- Esports-Dual Panther Lv.M (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Đá Dragon Sky G36 *10
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Đá Dragon Sky G36 *20
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Red Dragon QBZ03 Lv.7 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Đá Dragon Sky G36 *30, Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Esports – Rainbow Lv.M (v.viễn), Điểm cường hóa *3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Lễ bao Ngọc B15 *1, Điểm cường hóa *5.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá lựu đạn Dragon *100, Điểm cường hóa *10.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Quân trang trung:
 
Quay quân trang trung X10 hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lần hoàn


 
5. Vòng quay may mắn:
 
Cập nhật Soar Dragon QBZ95 Silver Lv.9 (v.viễn)


 
6. Shop:
 
Shop trang bị:
 
Giảm giá 70%:
- Dual Demon Quantum Lv.9 (v.viễn)
- Esports - Mechanic Core Lv.9 (v.viễn)
- Demon Chasing Lv.9 (v.viễn)
- Demon Blood Lv.9 (v.viễn)
- Esports – Dual Panther Lv.9 (v.viễn)
- Demon Plague Lv.9 (v.viễn)
 
7. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận 30KC, Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần