Sự kiện

Event 12/11 - 19/11

16/08/2015

Event 12/11 - 19/11 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Lễ bao Knight 12/11 *1
 
Lễ bao Knight 12/11: Mở ra được chọn 1 trong số những vật phẩm sau:
- Đá Dark Knight *4
- Đá Dead Knight *4
- Đá Flash Knight *4
- Đá Storm Knight *4
- Đá Punish Knight *4
- Đá Fierce Knight *4
- Đá Holy Knight *4
- Đá Evil Knight *4
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
- Lễ bao phải sử dụng ngay, không để qua ngày
- Kiểm tra lễ bao tại: Trang bị - Vào kho – Khác


 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 6 ngày, nhận Lễ bao Đá Knight K1 *1
 
Lễ bao Đá Knight K1: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Knight sau: 
- Đá Dark Knight *18
- Đá Dead Knight *18
- Đá Storm Knight *18
- Đá Punish Knight *18
- Đá Firce Knight *18
- Đá Flash Knight *18
- Đá Evil Knight *18
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
- Lễ bao phải sử dụng ngay, không để qua ngày
- Kiểm tra lễ bao tại: Trang bị - Vào kho – Khác
 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC nhận thêm 100KC, đăng nhập các ngày sau để nhận thêm để nhận thêm phần thưởng:
- Đăng nhập đủ 2 ngày nhận thêm 150KC
- Đăng nhập đủ 3 ngày nhận thêm 250KC
- Đăng nhập đủ 4 ngày nhận thêm 400KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Lễ bao Đá Knight K2 *1, Điểm cường hóa *500.000
 
Lễ bao Đá Knight K2: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Knight sau: 
- Đá Dark Knight *30
- Đá Dead Knight *30
- Đá Storm Knight *30
- Đá Punish Knight *30
- Đá Firce Knight *30
- Đá Flash Knight *30
- Đá Evil Knight *30
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Đá Silver Dragon Super V *10, Quay quân trang trung x10 được hoàn 100% kim cương (tối đa 1 lần), Quay vòng quay may mắn x10 được hoàn 100% kim cương (tối đa 10 lần)
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận ngẫu nhiên 18 – 26 đá Silver Dragon Super V, Danh dự *20.000, Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Lễ bao Ngọc B10 *1, Điểm cường hóa *3.000.000
 
Lễ bao Ngọc B10: Mở ra được chọn 1 trong số các Ngọc sau:
- Ngọc tăng sát thương B *10
- Ngọc tăng xạ trình B *10
- Ngọc tăng tính ổn định B *10
- Ngọc tăng hộ giáp B *10
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và X2 nạp lần đầu
- Lễ bao phải sử dụng ngay, không để qua ngày
- Kiểm tra lễ bao tại: Trang bị - Vào kho – Khác


 
4. Vòng quay Hero:
 
Quay Vòng quay Hero sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay
 
5. Vòng quay may mắn:
 
Cập nhật vũ khí Dead Knight – Lucky Lv.7 (v.viễn) vào vòng quay may mắn
 
6. Quà lớn:
 
Mua quà lớn sẽ được hoàn 50%KC đã mua
 
*Chú ý:
- Áp dụng cho toàn bộ các gói quà lớn
- Mỗi gói chỉ mua được 1 lần duy nhất, đã có quà lớn sẽ không thể mua thêm
- Chỉ hoàn khi mua, tặng không được hoàn


 
7. Shop:
 
I. Shop Trang bị
 
【Cập nhật vật phẩm】
 
Dead Knight – Lucky Lv.7 (v.viễn): 1000KC
 
Lễ bao đá Dead Knight – Lucky: 200KC, mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- Đá Dead Knight – Lucky *2
- Đá Dead Knight – Lucky *3
- Đá Dead Knight – Lucky *4
 
Lễ bao đá Blood Dragon: 2368KC. Mở ra nhận đá Blood Dragon *20
 
Lễ bao đá Dragon Bow: 2368KC. Mở ra nhận đá Dragon Bow *20

Nhân vật Julie (v.viễn): 7500KC
 
Nhân vật Sophie (v.viễn): 7500KC
 
Nhân vật Bích Boo (v.viễn): 10000KC
 
Nhân vật Ly Ly (v.viễn): 10000KC
 
【Giảm giá vật phẩm】
 
Giảm giá 50% STRIKER HPL Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 3000KC
 
Giảm giá 50% P90 HPL Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 3000KC
 
Giảm giá 50% Lễ bao đá STRIKER HPL (3 đá): Giá gốc 600KC 
 
Giảm giá 50% Lễ bao đá P90 HPL (3 đá): Giá gốc 600KC 
 
8. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận 5KC, Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
9. Hoàn thành nhiệm vụ:
 
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung x1 hoàn 60KC (Áp dụng từ 00:00, 13/11/2019)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần