Sự kiện

Event 12/10 – 19/10

16/08/2015

[ Event 12/10 – 19/10 ]
1.Nạp bất kỳ:
Nạp bất kỳ nhận Esports-Cavalry Lv.9 (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Demon Chasing (10 ngày)
- Esports-Cavalry Lv.M (v.viễn)
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2.Nạp đủ ngày:
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Đá Silver Dragon Super V *10
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Đá Silver Dragon Super V *20
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
3.Nạp tích lũy:
Nạp tích lũy đủ 50KC, nhận Lựu đạn Vịt vàng (v.viễn)
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Dragon Sky G36 Lv.7 (v.viễn), Đao Huyễn Quang (10 ngày)
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Đá Demon Blood *50, Điểm cường hóa *500.000
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận 1000KC, Dual Dragon Viking Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Đá Demon Flame *50, Điểm cường hóa *5.000.000
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá Fierce Dragon FAMAS *100, Điểm cường hóa *8.000.000
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
4.Quân trang trung:
Quay quân trang trung X10 hoàn 50% KC đã quay
*Chú ý:
- Không giới hạn số lần hoàn