Sự kiện

Event 12/05 - 19/05

16/08/2015

Event 12/05 - 19/05
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Glock18 – Hurricane (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Phoenix QBZ03 Lv.4 (v.viễn)
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Đá Phoenix QBZ03 *10
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Thẻ tháng *1, Vera (7 ngày), Celine (7 ngày)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận thêm ngay 1000KC
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Dual Dragon Viking Lv.7 (v.viễn), Combo giáp 8 (10 ngày)
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Soar Dragon QBZ95 Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Demon Chasing Lv.M36 (v.viễn), Điểm cường hóa *3.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
4. Vòng quay Siêu VIP:
 
Quay Vòng quay Siêu VIP sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay
 
 
5. Quà lớn:
 
Mua quà lớn sẽ được hoàn 50%KC đã mua
 
*Chú ý:
- Chỉ áp dụng cho gói quà lớn 2368KC
 
 
6. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
Giảm giá 50%:
 
- Lựu đạn bánh chưng (v.viễn)
- Lục khủng long (v.viễn)
- Mũ Khủng Long (v.viễn)
- Balo Khủng Long (v.viễn)
- Combo 3 đồ Khủng Long (v.viễn)
 
Giảm giá 70%:
 
- Dual Dragon Panther: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao Đá Dual Dragon Panther: Giá gốc 600KC
- Lễ bao Đá Fire Dragon: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao Đá Blood Dragon: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao Đá Dragon Bow: Giá gốc 2368KC
 
【Shop trang bị】
 
Ngọc Tăng sát thương C: 100KC (Không giới hạn số lượt mua)
 


 
7. Đấu rank:
 
Thắng 5 trận rank nhận 15KC
 
Thắng 10 trận rank nhận 30KC
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần