Sự kiện

Event 12/03 - 18/03

16/08/2015

Event 03.12-03.18

Xin chào các xạ thủ
 
Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện tuần này 12/03 - 18/03
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện
 
1. Nạp bất kỳ
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ nhận ngay Dark Knight level 4 (v.viễn), Lựu Đạn April ( 7 ngày), Lựu Đạn Flash April ( 7 ngày)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
2. Nạp bât kỳ đủ ngày
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ đủ 3 ngày nhận ngay Dragon Super V level 4 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
3. Nạp tích lũy
 
Nạp tích lũy đủ 50KC ( 50.000VNĐ) nhận ngay Lựu Đạn Knight level 4 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 100KC ( 100.000VNĐ) nhận ngẫu nhiên 12-18 đá Dark Knight và 200.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 300KC ( 300.000VNĐ) nhận ngay 10 đá Dragon Super V và combo giáp 8 ( 7 ngày) gồm Mũ Flame Dragon ( 7 ngày), Giáp Flame Dragon ( 7 ngày), Giầy Flame Dragon ( 7 ngày)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC (700.000VNĐ) nhận ngay Dragon Super V level 7 (v.viễn) và 500.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC (1.500.000VNĐ) nhận ngẫu nhiên 18-26 đá Lựu Đạn Knight và 1.000.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC (3.000.000VNĐ) nhận ngay Silver Dragon Super V level 9 (v.viễn) và 2.000.000 điểm cường hóa
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
4. Cập nhật vòng quay may mắn
Cập nhật Flash Knight level 7 (v.viễn) thay thế cho Dark Knight level 7 (v.viễn)
 
5. X2 lật thẻ PVE
 
Trong thời gian sự kiện, X2 quà khi lật thẻ PVE
 
Chú ý: 
Mỗi ngày được tham gia 3 lần
 
 
6. Shop chí tôn:
 
Cập nhật vật phẩm mới ( không tặng được): 
Lễ bao Lựu Đạn Knight ( 3 đá): 333KC ( mua tối đa 3 lần)
Lễ bao Xẻng VIP ( 3 đá): 333KC ( mua tối đa 3 lần)
 
7. Shop: 
 
Giảm giá vật phẩm mới ( tặng được):
Giảm giá 50% lễ bao đá Dragon Gatling Gun: 300KC ( giá gốc 600KC), mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
+ đá Dragon Gatling Gun*2
+ đá Dragon Gatling Gun*3
+ đá Dragon Gatling Gun*4
 
Giảm giá 50% lễ bao đá Dual- Desert Eagle: 300KC ( giá gốc 600KC), mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
+ đá Dual- Desert Eagle*2
+ đá Dual- Desert Eagle*3
+ đá Dual- Desert Eagle*4
 
Cập nhật vật phẩm mới ( tặng được)
Dragon Gatling Gun level 4 (v.viễn): 333KC
Dual- Desert Eagle level 4 (v.viễn): 333KC
Dual Nepal level 4 (v.viễn): 200KC
Lễ bao đá Dual Nepal ( 3 đá): 150KC
 
Chú ý:
Đã sở hữu vật phẩm sẽ không thể mua hoặc nhận được quà tặng từ người chơi khác
Chỉ giảm giá khi mua, tặng bạn bè giá gốc
 
 
8. Đấu PVE
Hoàn thành 3 trận PVE Siêu Khó nhận ngay đá Evil Knight*1
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
9. Đấu Rank
Hoàn thành 3 trận đấu Rank nhận ngay băng đạn SMG ( 1 ngày)
Hoàn thành 5 trận đấu Rank nhận ngay 10KC
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
10. Đăng nhập nhận quà
Trong thời gian sự kiện, đăng nhập đủ ngày nhận ngay quà tặng:
 
Đăng nhập đủ 1 ngày nhận ngay Demon Transformer level 9 ( 1 ngày)
 
Đăng nhập đủ 2 ngày nhận ngay 50.000 điểm cường hóa
 
Đăng nhập đủ 3 ngày nhận ngay Demon Kriss level 9 ( 1 ngày)
 
Đăng nhập đủ 4 ngày nhận ngay Bóng Môi ( 3 ngày)
 
Đăng nhập đủ 5 ngày nhận ngay 100.000 điểm cường hóa
 
Đăng nhập đủ 6 ngày nhận ngay Demon AK47 level 9 ( 1 ngày)
 
Đăng nhập cả 7 ngày nhận ngay Evil Knight level 4 (v.viễn) và 200.000 điểm cường hóa
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần