Sự kiện

Event 12/01 - 19/01

16/08/2015

Event 12/01 - 19/01
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận VIP Dragon Gatlin Gun (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Demon Chasing (9 ngày)
- STRIKER HPL Lv.M (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp trong ngày:
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 12/01, nhận Đá Demon Laser *50
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 13/01, nhận Đá STRIKER HPL *100
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 14/01, nhận Đá Demon Transformers *100
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 15/01, nhận Đá Demon Blood *50
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 16/01, nhận Đá P90 HPL *100
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 17/01, nhận Đá Demon Kriss *100
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 18/01, nhận Đá Demon AK47 *100
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 19/01, nhận Đá Demon Chasing *50
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận thêm 100KC, đăng nhập các ngày sau để nhận thêm để nhận thêm phần thưởng:
- Đăng nhập đủ 2 ngày nhận thêm 150KC
- Đăng nhập đủ 3 ngày nhận thêm 250KC
- Đăng nhập đủ 4 ngày nhận thêm 400KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Dual Dragon Viking Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Đá Demon Plague *50
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Đá Esports-Dual Panther *100
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Lễ bao Ngọc B15 *1
Lễ bao Ngọc B15: Mở ra được chọn 1 trong số các Ngọc sau: Ngọc tăng sát thương B *15, Ngọc tăng xạ trình B *15, Ngọc tăng tính ổn định B *15, Ngọc tăng hộ giáp B *15
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Quân trang trung:
 
Quay quân trang trung X10 hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lần hoàn


 
5. Vòng quay Hero:
 
Quay Vòng quay Hero sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay


 
6. Shop:
 
Shop trang bị
 
Giảm giá 50%:
 
- Lựu Đạn April
- Lựu Đạn Flash April
- Platinum AK47
- AK Gaming
- Phoenix QBZ03 Lv.4
- Phoenix D.E Lv.4
- P90 HPL Lv.9
- STRIKER HPL Lv.9
- Lễ bao đá Phoenix QBZ03
- Lễ bao đá Phoenix D.E
- Lễ bao đá P90 HPL
- Lễ bao đá STRIKER HPL
 
7. Hoàn thành nhiệm vụ:
 
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung X1 hoàn 60KC (00:00, 13/01/2020)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần