Sự kiện

Event 11/08 - 18/08

16/08/2015

Event 11/08 - 18/8
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Demon Abyss (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 50KC
- 100KC
- 200KC
- Mercenary G36 (10 ngày)
- Demon Abyss Lv.M (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp 50KC:
 
- Nạp đủ 50KC trong ngày 11/08 nhận Đá Fierce Knight *30
 
- Nạp đủ 50KC trong ngày 12/08 nhận Đá Punish Knight *30
 
- Nạp đủ 50KC trong ngày 13/08 nhận Đá Flash Knight *30
 
- Nạp đủ 50KC trong ngày 14/08 nhận Đá Dead Knight *30
 
- Nạp đủ 50KC trong ngày 15/08 nhận Đá Holy Knight *30
 
- Nạp đủ 50KC trong ngày 16/08 nhận Đá Dark Knight *30
 
- Nạp đủ 50KC trong ngày 17/08 nhận Đá Storm Knight *30
 
- Nạp đủ 50KC trong ngày 18/08 nhận Đá Holar Knight *30
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
3. Vũ khí mới: Dual Demon Quantum
 
Nạp tích lũy đủ 500KC, nhận Dual Demon Quantum Lv.9 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Nạp tích lũy:
 
- Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Thẻ tháng *1, Dual Dragon Viking Lv.4 (v.viễn)
 
- Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận thêm ngay 1000KC
 
- Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Đá Dual Demon Quantum *25, Điểm cường hóa *2.000.000
 
- Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Demon Flame Lv.M (v.viễn), Điểm cường hóa *3.000.000
 
- Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá Demon Flame *100, Điểm cường hóa *5.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
5. X2 thẻ tháng:
 
- Trong thời gian sự kiện, những người chơi đã mua thẻ tháng sẽ nhận được 50 Kim Cương/ngày thay vì 25 Kim Cương/ngày
- Sau thời gian sự kiện người chơi sẽ nhận được 25 Kim Cương/ngày như bình thường
 
6. Vòng quay Demon:
 
- Quay Vòng quay Demon sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay


 
7. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
Giảm giá 50% item:
 
- Phoenix QBZ03 Lv.4 (v.viễn): Giá gốc 2368KC
 
- Phoenix D.E Lv.4 (v.viễn): Giá gốc 1980KC
 
- P90 HPL Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 3000KC
 
- STRIKER HPL Lv.9 (v.viễn): Giá gốc 3000KC
 
- Lễ bao đá Phoenix QBZ03: Giá gốc 300KC
 
- Lễ bao đá Phoenix D.E: Giá gốc 300KC
 
- Lễ bao đá P90 HPL: Giá gốc 600KC
 
- Lễ bao đá STRIKER HPL: Giá gốc 600KC
 
7. Hoàn thành nhiệm vụ:
 
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung X1 hoàn 60KC (00:00, 12/08/2020)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần