Sự kiện

Event 11/06 - 18/06

16/08/2015

Event 11/06 – 18/06
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận ngay Flash Knight lv4 (v.viễn), Nhân vật Tèo Em, Tí Ca (14 ngày)
 
Chú ý: 
- Chỉ được tham gia 1 lần trong thời gian sự kiện
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 3 ngày, nhận ngay đá Flash Knight *6
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận ngay đá Flash Knight *12
 
Chú ý:
- Chỉ được tham gia 1 lần trong thời gian sự kiện
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp đủ trong ngày:
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 11/06 nhận ngay Dragon M4A1 lv4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC trong ngày 12/06 nhận ngay Dragon AK47 lv4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC trong ngày 13/06 nhận ngay Dragon Gatlin lv4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC trong ngày 14/06 nhận ngay Dragon AWP lv4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC trong ngày 15/06 nhận ngay Dragon M16A4 lv4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC trong ngày 16/06 nhận ngay Dragon Super V lv4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC trong ngày 17/06 nhận ngay Dual Desert Eagle lv4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC trong ngày 18/06 nhận ngay Gold Dragon AK47 lv4 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
4. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC nhận ngay 400KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC nhận ngay Đá Phoenix QBZ03 *10, Danh dự *1000, Ngọc gỡ mìn C4 B *5, Điểm cường hóa *500000
 
Nạp tích lũy đủ 700KC nhận ngay ngẫu nhiên 18 - 26 đá Phoenix QBZ03, Danh dự *3000, Combo giáp 8 (15 ngày)
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC nhận ngay 3000KC
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC nhận Phoenix QBZ03 lv9 (v.viễn), Điểm cường hóa *3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 5000KC nhận ngay Combo nhân vật Vera + Celine (v.viễn)


 
5. Quân trang:
 
Hoàn 50% KC khi quay Quân trang trung và Quân trang lớn 
 
Chú ý:
- Tối đa 10 lần


 
6. X2 lật thẻ PVE:
 
Trong thời gian sự kiện, X2 quà khi lật thẻ PVE
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 3 lần


 
7. Ưu đãi quà lớn:
 
Hoàn 50% KC khi mua lễ bao quà lớn
 
Chú ý: 
- Áp dụng cho toàn bộ các gói quà lớn
- Mỗi gói chỉ mua được 1 lần duy nhất. Đã có quà lớn sẽ không thể mua thêm
- Chỉ hoàn khi mua, tặng không được hoàn
 
8. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 ván PVE bất kỳ, nhận ngay đá Flash Knight *1
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
9. Rank:
 
Thắng 5 trận đấu Rank, nhận ngay 10KC, Danh dự *100
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần