Sự kiện

Event 11/05 - 18/05

16/08/2015

Event 11/05 - 18/05
 
Mua thẻ nhận chiết khẩu tại đại lý: 096.923.3845 (Zalo)
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Esports-Cavalry (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Demon Chasing (10 ngày)
- Esports-Cavalry Lv.M (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Đá Silver Dragon Super V *10
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Đá Silver Dragon Super V *20
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 50KC, nhận Lựu đạn Vịt vàng (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Dragon Sky G36 Lv.7 (v.viễn), Đao Huyễn Quang (10 ngày)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Đá Demon Blood *50, Điểm cường hóa *500.000
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận 1000KC, Dual Dragon Viking Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Đá Demon Flame *50, Điểm cường hóa *5.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá Fierce Dragon FAMAS *100, Điểm cường hóa *8.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Quân trang trung:
 
Quay quân trang trung X10 hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lần hoàn


 
5. Vòng quay may mắn:
 
Cập nhật Esports-Cavalry Lv.M (v.viễn) vào vòng quay may mắn


 
6. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
Giảm 70%:
- Demon AWP
- Demon Kriss
- Demon Transformer
- Demon AK47
- Demon Sword
- Demon Bow
- Dual Demon Monster
- Lễ bao Dual Demon Monster
- Lễ bao đá Demon Bow
- Lễ bao đá Demon AK47
- Lễ bao Demon Transformer
- Lễ bao Demon AWP
- Lễ bao Demon Kriss
- Lễ bao Demon Sword
 
7. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận 30KC, Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần