Sự kiện

Event 11/02 - 18/02

16/08/2015

Event 11/02 - 18/02
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Demon Blood (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 50KC
- 100KC
- 200KC
- Valentine Dual MP7A1 (10 ngày)
- Holar Knight Lv.4 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ 50KC:
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 11/02, nhận Đá Dragon Barrett *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 12/02, nhận Đá Dragon AK47 *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 13/02, nhận Đá Dragon Super V *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 14/02, nhận Đá Dragon AWP *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 15/02, nhận Đá Dragon Slayer *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 16/02, nhận Đá Silver Dragon Super V *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 17/02, nhận Đá Dragon M16A4 *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 18/02, nhận Đá Gold Dragon AK47 *10
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và X2 nạp lần đầu


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 50KC, nhận Bóng trái tim (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Dual TMP Valentine (v.viễn), Lựu đạn Khói-Hoa Tuyết (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Balo Gấu ôm (v.viễn), Lễ bao Đá Dragon 1401 *1
Lễ bao Đá Dragon 1401: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Dragon sau: Đá Dragon AK47 *20, Đá Dragon M4A1 *20, Đá Dragon AWP *20, Đá Dragon P90 *20, Đá Striker Dragon *20, Đá Fire Dragon *20, Đá Dragon Gatlin *20, Đá Dragon Super V *20, Đá Dual – Desert Eagle *20, Đá Gold Dragon AK47 *20, Đá Dragon M16A4 *20
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Đuôi Baby Pink (v.viễn), Ngẫu nhiên 18 – 26 Đá Silver Dragon Super, Điểm cường hóa *1.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Cánh Trái tim (v.viễn), Soar Dragon QBZ95 Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Lễ bao Đá 1102 *1, Điểm cường hóa *3.000.000
Lễ bao Đá 1102: Mở ra được chọn 1 trong số các đá sau: Đá Demon Flame *20, Đá Silver Dragon Super V *40, Đá Soar Dragon QBZ95 *40, Đá Xẻng VIP *40, Đá Dual Dragon Viking *70
 
Nạp tích lũy đủ 5000KC, nhận Nhân vật Rolla (v.viễn), Vương miện VIP (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
- Lễ bao Đá Dragon 1401, Lễ bao Đá 1102: Trang bị - Vào kho – Khác
- Đề nghị nhận lễ bao phải mở ngay, không được để qua ngày khác


 
4. Quân trang Trung & Lớn:
 
Quay quân trang trung X10 & Quân trang lớn X10 sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay


 
5. Shop:
 
【Cập nhật vật phẩm】
 
Lễ bao Valentine 2020: 20KC. Mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 10KC
- 30KC
- 100KC
- Soar Dragon QBZ95 Lv.7 (v.viễn)
- Bóng trái tim (1 ngày)
- Bóng môi (1 ngày)
- Hoa Valentine (1 ngày)
- Valentine Dual MP7A1 (1 ngày)
- Lựu đạn Fire Heart (1 ngày)
- Valentine M4A1 (1 ngày)
- Demon Sword (1 ngày)
- Điểm cường hóa *100.000
- Thẻ hồi sinh *2
- Thẻ tiến công *2
 
Bóng trái tim (v.viễn)
 
Bóng môi (v.viễn)
 
Hoa Valentine (v.viễn)
 
Valentine M4A1 (v.viễn)
 
Valentine QBZ95 (v.viễn)
 
Valentine M82A1 (v.viễn)
 
Cupid Bow (v.viễn)
 
Balo Hồng (v.viễn)
 
【Shop chí tôn】
 
【Cập nhật vật phẩm】
 
Ngọc Tăng sát thương C: 100KC (Không giới hạn số lượt mua)

 
6. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận 10KC, Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
7. Đăng nhập mỗi ngày:
 
Đăng nhập mỗi ngày nhận Khẩu trang tử thần (1 ngày), Cánh Trái tim (1 ngày)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần