Sự kiện

Event 10/12 - 17/12

16/08/2015

Sự kiện 10/12 - 17/12
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Storm Knight Lv.4 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày nhận Dead Knight Lv.7 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC nhận Lễ bao Knight 1012 *1
Lễ bao Knight 1012: Mở ra được chọn 1 trong số các đá sau:
- Đá Storm Knight *30
- Đá Dead Knight *30
 
Nạp tích lũy đủ 300KC nhận Thẻ chí tôn (Quý), Quay vòng quay may mắn x10 được hoàn 100% kim cương (tối đa 10 lần)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC nhận thêm ngay 2000KC
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC nhận Lễ bao Ngọc B5 *1, Điểm cường hóa *2.000.000
Lễ bao Ngọc B5: Mở ra được chọn 1 trong số các Ngọc sau:
- Ngọc tăng sát thương B *5
- Ngọc tăng xạ trình B *5
- Ngọc tăng tính ổn định B *5
- Ngọc tăng hộ giáp B *5
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC nhận Đá Soar Dragon QBZ95 *40, Điểm cường hóa *3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 5000KC nhận Đá Demon Flame *70, Mua lễ bao Demon Flame trong shop được hoàn 50% kim cương sau khi mua (hoàn tối đa 30 lần)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và X2 nạp lần đầu


 
4. Ưu đãi ngày 12/12:
 
Ưu đãi duy nhất trong ngày 12/12
 
Người chơi nạp đủ 1212KC trong ngày 12/12 sẽ nhận được vũ khí mới:
 
SOAR DRAGON QBZ95 LV.7 (V.VIỄN)
 
*Chú ý:
- Áp dụng duy nhất trong ngày 12/12


 
5. Quay quân trang:
 
Quay quân trang trung và lớn sẽ được hoàn 50%KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay


 
6. Shop:
 
【Shop Trang bị】
 
【Cập nhật vật phẩm】
Lễ bao 12/12: 30KC. Mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 500KC
- Storm Knight Lv.4 (v.viễn)
- Dead Knight Lv.4 (v.viễn)
- Soar Dragon QBZ95 (3 ngày)
- Super Gun (3 ngày)
- Đuốc Olympic (3 ngày)
- Lựu đạn Mật Ong (3 ngày)
- Mũ Flame Dragon (3 ngày)
- Giáp Flame Dragon (3 ngày)
- Giầy Flame Dragon (3 ngày)
- Băng đạn lục (3 ngày)
- Băng đạn SMG (3 ngày)
- Băng đạn Rifle (3 ngày)
- Thẻ hồi sinh *5
- Thẻ tiến công *5
 
【Giảm giá vật phẩm】
Giảm 50% Mũ Khỉ: Giá gốc 240KC
Giảm 50% Balo Khỉ: Giá gốc 240KC
Giảm 50% Đuôi Khỉ: Giá gốc 240KC
Giảm 50% Khăn Khỉ: Giá gốc 240KC
Giảm 50% Đao Huyễn Quang Lv.9: Giá gốc 2000KC
Giảm 50% AK47-Saibo Lv.9: Giá gốc 1000KC
Giảm 30% Dead Knight – Lucky Lv.7: Giá gốc 1000KC
 
【Shop Chí tôn】
 
【Cập nhật vật phẩm】
Lễ bao Chí tôn: Giá gốc 200KC. Mở ra nhận Combo Giáp 8 (3 ngày), Danh dự *1000


 
7. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận 5KC, Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần